Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Kwalifikacje:

ELE.10 – Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

 1. montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 2. uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wyceny robót

 ELE.11 – Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

 1. wykonywania konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 2. monitorowania i nadzorowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 3. oceny oddziaływana urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko

Nauczysz się z nami między innymi:

 • Stosowania prawa z zakresu mechaniki płynów oraz przemian energetycznych
 • Przepisów prawa budowlanego i prawa energetycznego dotyczące zastosowania urządzeń produkujących energię
 • Posługiwania się dokumentacją budowlaną
 • Ustalania warunków lokalizacji urządzeń energetyki odnawialnej
 • Prowadzenia dokumentacji transportu i składowania materiałów, urządzeń oraz elementów systemów energetyki odnawialnej
 • Organizowania prac związanych z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Obsługę aparatury kontrolno-pomiarową do pomiarów elektrycznych i pomiarów przepływu cieczy i gazów
 • Wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Uruchamia urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Przeprowadzania przeglądów urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Oceniania wpływ materiałów i urządzeń stosowanych w energetyce odnawialnej na środowisko
 • Oceniania zmian zachodzące w środowisku spowodowanych oddziaływaniem urządzeń energetyki odnawialnej

Pracownia:


Wyposażenie:Galeria z wydarzeń:


Porozmawiaj z nauczycielem online:


Informacja o egzaminach zawodowych:


Co się u nas dzieje?

…i wiele innych…

Skip to content