Technik informatyk

Kwalifikacje:


Nauczysz się z nami między innymi:

 • Modernizacji komputerów osobistych oraz serwerów;
 • Sporządzania specyfikacji technicznej, cenników i kosztorysów stanowisk komputerowych;
 • Wykonania lokalnej sieci komputerowej w tym:
  – dobierania przyrządów i urządzeń do montażu sieci komputerowych;
  – monitorowania sieci bezprzewodowej;
  – wykonywania pomiarów i testów sieci logicznej;
  – modernizacji lokalnej sieci komputerowej;
  – określania rodzajów awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;
  – podłączania sieci lokalnej do Internetu.
 • Przygotowywania urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego i sieciowe do pracy;
 • Lokalizacji oraz usuwania uszkodzeń sprzętowych urządzeń techniki komputerowej;
 • Sporządzania kosztorysu naprawy urządzeń techniki komputerowej.
 • Dobierania i stosowania narzędzi diagnostycznych i monitorowania pracy urządzeń techniki komputerowej;
 • Zarządzania lokalnego, centralnego i zdalnego stacjami roboczymi;
 • Tworzenia własnych funkcji, procedur, obiektów, metod w wybranych językach programowania;
 • Kompilowania i uruchamiania kodów źródłowych;
 • Stosowania gotowych rozwiązań programistycznych;
 • Testowania tworzonej aplikacji i modyfikacji jej kodu źródłowego;
 • Dokumentowania tworzonej aplikacji.
 • Zarządzania systemem bazy danych;
 • Pobierania danych z aplikacji i przechowywania ich w bazach danych;
 • Tworzenia kopii baz danych i odtwarzania bazy danych z kopii;
 • Dokonywania napraw baz danych.
 • Tworzenia projektów graficznych i struktur witryny internetowej;
 • Posługiwania się hipertekstowymi językami znaczników;
 • Posługiwania się kaskadowymi arkuszami stylów (CSS);
 • Stosowania skryptów wykonanych po stronie serwera i klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;
 • Testowania i publikacji witryny internetowej.

Pracownia 1:

Pracownia 2:


Uczymy na NOWYCH komputerach.


Co jeszcze zobaczysz u nas na kierunku?


Porozmawiaj z nauczycielem online:


Informacja o egzaminach zawodowych:


Co się u nas dzieje?

…i wiele innych…

Skip to content