Wyjazd studyjny do APS Energia

W dniu 14 maja uczniowie klas 1tie (grupa te) oraz klasy 2teg (grupa te) kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej byli na wyjeździe studyjnym w firmie produkującej urządzenia energetyczne APS Energia W Stanisławowie Pierwszym. Wysłuchali krótkiego wykładu na temat przetwarzania energii prof. Antoniego Dmowskiego. Następnie zwiedzili poszczególne działy firmy.

Skip to content