Technik organizacji turystyki

Technik Organizacji Turystyki przygotowuje, koordynuje i realizuje proces obsługi turystycznej. W centrum jego uwagi są klienci-turyści oraz kontrahenci usług turystycznych.

Kwalifikacje:

HGT.07 – PRZYGOTOWANIE IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH  

1) Projektowania imprez i usług turystycznych

2) Zamawiania imprez i usług turystycznych

HGT.08 – OBSŁUGA KLIENTA ORAZ ROZLICZENIE IMPREZ I USŁUG TURYSTYCZNYCH

1) Prowadzenia informacji turystycznej

2) Obsługi klientów korzystających z usług turystycznych

3) Rozliczania usług i imprez turystycznych

Nauczysz się z nami między innymi:

 • Projektowania imprez i usług turystycznych, wykorzystując wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski, krajów Europy i świata
 • Dobierania usług turystycznych w zależności od potrzeb klientów i rodzaju turystyki
 • Przygotowywania programu imprez turystycznych
 • Tworzenia dokumentacji kalkulacji imprez i usług turystycznych
 • Stosowania różnych form zamówienia usług turystycznych w języku polskim i obcym nowożytnym
 • Używania oprogramowania komputerowego stosowanego do zamówień i rezerwacji w turystyce
 • Realizowania działań marketingowych prowadzonej działalności turystyczne
 • Prowadzenia sprzedaży imprez i usług turystycznych
 • Stosowania zasady obsługi klienta
 • Sporządzania umów dotyczące sprzedaży imprez i usług turystycznych
 • Obsługiwania imprez turystycznych dla różnych grup klientów
 • Organizowania czasu wolnego klientów imprez turystycznych
 • Kontrolowania przebiegu realizacji imprez i usług turystycznych

Galeria:


Porozmawiaj z nauczycielem online:


Informacja o egzaminach zawodowych:


Co się u nas dzieje?

…i wiele innych…

Skip to content