Technik żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacje:

TG.07 SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓW

1. Stosowanie  receptur gastronomicznych.

2. Sporządzanie potraw i napojów.

3. Eksploatacja sprzętu i urządzeń do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów.

4. Dobór zastawy stołowej.

5. Porcjowanie, dekorowanie i ekspedycja potraw i napojów.

TG.16. ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

1. Planowanie i ocena żywienia.

2. Sporządzanie i ocena jadłospisów.

3.  Obliczanie zapotrzebowania na surowce i półprodukty.

4. Sporządzanie kalkulacji cen potraw i napojów.

5. Kalkulacja kosztów usług gastronomicznych.

6. Dobór metod i technik obsługi do rodzaju usług gastronomicznych.

7. Dobór zastawy i bielizny stołowej.

Nauczysz się z nami między innymi:

 • Oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania.
 • Sporządzania i ekspedycji potraw i napojów.
 • Planowania i oceny żywienia.
 • Organizowania produkcji gastronomicznej.
 • Planowania i realizacji usług gastronomicznych.
 • Stosowania receptur gastronomicznych.
 • Przestrzegania zasad racjonalnej gospodarki żywnością.
 • Użytkowania sprzętu i urządzeń do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów.
 • Oceny organoleptycznej żywności.
 • Dobierania zastawy stołowej do ekspedycji potraw i napojów.
 • Porcjowania, dekorowania i wydawania potraw i napojów.
 • Wpływu składników pokarmowych na funkcjonowanie organizmu człowieka.
 • Planowania posiłków oraz układania jadłospisów.
 • Zasad zamienności produktów.
 • Obliczać wartość energetyczną i odżywczą potraw.
 • Korzystać ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania, rozliczania i oceny żywienia.
 • Rozróżniać alternatywne sposoby żywienia oraz rozpoznawać zagrożenia zdrowotne wynikające z nieracjonalnego żywienia.


Porozmawiaj z nauczycielem online:


Informacja o egzaminach zawodowych:


Co się u nas dzieje?

…i wiele innych…

Skip to content