Dyrekcja i nauczyciele

DYREKTOR 

mgr Katarzyna Jóźwik-Kaliszewska

WICEDYREKTOR

mgr Anna Jarzębowska

KIEROWNIK PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

mgr Anna Skorupska

NAUCZYCIELE

Borkowska Anna – biologia, wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 2fb

Budna Agnieszka – język angielski, język angielski zawodowy, przedmioty zawodowe (gastronomia), wychowawca klasy 4tie

Chowańska Monika – pedagog szkolny, wychowawca klasy 3tieg

Dmoch Joanna – język niemiecki, wychowawca klasy 2tgt

Gemba Mateusz – przedmioty zawodowe (gastronomia), wychowawca klasy 1tgt

Gogolewska Anna – historia, wos

Górajczyk Sebastian – edb, wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 3tgtp

Jarzębowska Anna – język polski, podstawy przedsiębiorczości, wicedyrektor, wychowawca wspomagający klasa 1 fb

Kędzierski Adam – przedmioty zawodowe (energetyka)

Kister Marlena – matematyka, wychowawca klasy 1fb

Lewandowska Iwona – geografia, przedmioty zawodowe (gastronomia, turystyka), wychowawca klasy 2fp

ks. Lipiński Radosław – religia

Lisiecka Agnieszka – matematyka, wychowawca klasy 1fa

Obrębski Daniel – informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne

Osowska Agata – język polski zajęcia indywidualne

Pałka Elżbieta – wychowanie fizyczne

Pietrzak Elżbieta – biblioteka, bhp, wolontariat, wychowawca klasy 2fa

Piwowarczyk Małgorzata – matematyka

Posyłek Katarzyna – język angielski, olinofrenopedagog, wychowawca klasy 2tie

Potoczny Łukasz – podstawy przedsiębiorczości, informatyka

Rusiniak Dorota – język niemiecki

Seledyn Edmund – fizyka

Siennicka Ewa – chemia, przedmioty zawodowe (energetyka), wychowawca klasy 3tiep

Skiścim Anna – oligofrenopedagogika

Skorupska Anna – przedmioty zawodowe (turystyka, gastronomia), doradca zawodowy, wychowawca klasy 4tgt, kierownik praktycznej nauki zawodu

Słomkowski Paweł – przedmioty zawodowe (informatyka)

Szłoda Mariusz – wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 3fg

Świątek Wojciech – wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 3tgtg

Święcicki Tomasz – przedmioty zawodowe (turystyka)

Tomaszewska Renata – język polski, wychowawca klasy 1tie

Wajs-Witkowska Maria – język niemiecki, wychowawca wspomagający klasa 1 fa

Wierzbicka Klaudia – psycholog

Wilgos Dorota– język polski

Wotawa Mariusz – język angielski, język angielski zawodowy

Zacheja Marek – przedmioty zawodowe (informatyka), wychowawca klasy 1tie

Ziemska Ewa – chemia

Skip to content