Dyrekcja i nauczyciele

DYREKTOR 

mgr Katarzyna Jóźwik-Kaliszewska

WICEDYREKTOR 

mgr Agnieszka Błachocińska

KIEROWNIK PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

mgr Anna Skorupska

nauczyciel przedmioty
Agnieszka Błachocińska psycholog szkolny
Anna Borkowska biologia, wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 3f
Agnieszka Budna język angielski, język angielski zawodowy, przedmioty zawodowe (gastronomia), wychowawca klasy 3teg
Monika Chowańska pedagog szkolny, wychowawca klasy 1 tieg
Joanna Dmoch język niemiecki, wychowawca klasy 4teg
Mateusz Gemba przedmioty zawodowe (gastronomia)
Sebastian Górajczyk edb, wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 1tgtp
Monika Kozłowska wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo, historia, filozofia, wychowawca klasy 2tie, wicedyrektor
Iwona Lewandowska geografia, przedmioty zawodowe (gastronomia, turystyka), podstawy przedsiębiorczości, wychowawca klasy 1fp
ks. Radosław Lipiński religia
Agnieszka Lisiecka matematyka, wychowawca klasy 2f
Osowska Agata język polski zajęcia indywidualne
Elżbieta Pietrzak biblioteka, bhp, wolontariat
Piwowarczyk Małgorzata matematyka
Edmund Seledyn fizyka
Ewa Siennicka przedmioty zawodowe (energetyka), wychowawca klasy 1 tiep
Anna Skiścim oligofrenopedagogika
Anna Skorupska przedmioty zawodowe (turystyka, gastronomia), doradca zawodowy, wychowawca klasy 2tgt, kierownik praktycznej nauki zawodu
Krystian Smaga przedmioty zawodowe (turystyka)
Mariusz Szłoda wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 1fg
Świątek Wojciech wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 1tgtg
Renata Tomaszewska język polski, wychowawca klasy 3ti
Dorota Wilgos język polski, wychowawca klasy 1 tip
Mariusz Wotawa język angielski
Marek Zacheja przedmioty zawodowe (informatyka), wychowawca klasy 4ti
Ewa Ziemska chemia