Szkolenie: Honorowe Dawstwo Krwi, Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Projekt szkolenia realizowany on-line w naszej szkole

EDUKACJA W SZKOŁACH ŚREDNICH POWIATU LEGIONOWSKIEGO

w tematyce:

Honorowe Dawstwo Krwi i Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Po przeszkoleniu każdy uczeń wchodzi na stronę – www.legionhdk.pl, zakłada profil w e-learningu podając swoje imię i nazwisko, które będą automatycznie generowane na certyfikatach oraz przekazywane w informacjach wysyłanych drogą mailową do „nauczyciela kursu”.

Logowanie można przeprowadzić poprzez kliknięcie ikonki e-learning
na stronie głównej Portalu Legion lub bezpośrednio na stronie przypisanej szkole po kursie:

HONOROWE DAWSTWO KRWI

https://legionhdk.pl/e-learning-legionu/honorowe-dawstwo-krwi/kursy-dedykowane/poziom-expert/guruPrograms/8-hd-kd-poziom-sredni/7-kurs-hdk-pzsp-siwinskiego

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

https://legionhdk.pl/e-learning-legionu/honorowe-dawstwo-krwi/kursy-dedykowane/poziom-expert/guruPrograms/20-kursy-dedykowane-ppp/23-kurs-ppp-zasady-pierwszej-pomocy-przedmedycznej4937175018418114454

Chcąc rozpocząć kurs i test uczeń po zalogowaniu się musi go aktywować przekazanym dla szkół unikatowym kodem: kurspowiat – umożliwiający darmowy kurs.

Krok po kroku przejść (przejrzeć) wszystkie lekcje w kursie i ukończyć pozytywnie egzamin końcowy (min 8 na 12 pytań)

Liczba uczestników szkolenia równa się ilości założonych kont w danej szkole z innymi adresami emaliowymi.

Skip to content