Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz honorowego dawstwa krwi.

W dniu 29 grudnia w Starostwie Powiatu Legionowskiego odbyła się uroczystość wręczenia statuetki i certyfikatu naszej szkole za propagowanie honorowego dawstwa krwi. Nagrody wręczył wicestarosta p. Konrad Michalski i prezes HDK Legion p. Robert Kowalewski.

Akcja e-lerningowa trwała od pierwszych dni grudnia, w ramach której przeszkoleni zostali uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Każdy uczestnik szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej i honorowego dawstwa krwi kończył testem z wiedzy, który kończył się uzyskaniem certyfikatu po uzyskaniu minimum 75% z testu.

Całej społeczności szkolnej dziękujemy i gratulujemy.

Skip to content