”Szkoła pamięta” – bierzemy udział w Akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki

Nasza szkoła włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia. Pragniemy w ten sposób uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

29 października 2021 r. klasa 3tgtg uczestniczyła w żywej lekcji historii w ramach akcji „Szkoła pamięta” organizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Klasa 1tie pod kierunkiem  wychowawczyni wykonała 3 prezentacje na temat historii Legionowa  oraz gazetkę o patronie naszej szkoły – Jerzym Siwińskim. Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Tego dnia odwiedziliśmy legionowski cmentarz, uporządkowaliśmy groby i zapaliliśmy znicze. Towarzyszył nam  dr Artur Bojarski z Muzeum Historycznego w Legionowie i opowiadał ciekawe historie o naszych bohaterach spoczywających na lokalnym cmentarzu.

W ciszy i zadumie zatrzymaliśmy się przy grobie  rodziny Skonieckich. Jan i Władysława Skonieccy podczas okupacji udostępnili  swój dom na magazyn broni i tajną drukarnię. Zginęli 12 stycznia 1944 roku w czasie walk z żandarmerią niemiecką. Na terenie  Kwatery wojennej,  znajdują się mogiły żołnierzy Wojska Polskiego poległych i zmarłych na skutek odniesionych ran  w wojnie obronnej w 1939 roku oraz żołnierzy AK z okresu 1942–1945. Do kwatery przeniesiono również szczątki ofiar zebrane z wielu mogił na terenie Legionowa i okolic, zamordowanych przez okupanta niemieckiego. W dużym skupieniu wysłuchaliśmy historii żołnierzy Armii Krajowej zamordowanych przez władze komunistyczne już po zakończeniu wojny. Zatrzymaliśmy się na chwilę zadumy przy grobie p. Bronisławy Romanowskiej Mazur, bohaterki czasów wojny, a po jej zakończeniu  nauczycielki języka polskiego, autorki książek, poetki, Honorowym Obywatelu Miasta Legionowa. Uprzątnęliśmy mogiłę p. Wandy Tomczyńskiej w szczególny sposób związanej z historią naszej szkoły. W czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1942 organizowała i prowadziła komplety tajnego nauczania w Legionowie min. w szkole handlowej. Jednocześnie podjęła działalność konspiracyjną w szeregach ZWZ-AK w Legionowie. W październiku 1944 roku została aresztowana przez gestapo i uwięziona w fortach Kazunia. Była przesłuchiwana w twierdzy Modlin, skąd udało się jej zbiec. W lutym 1945 roku Wanda Tomczyńska wróciła do Legionowa. Podjęła pracę polonistki w szkołach warszawskich. Porucznik AK Wanda Tomczyńska „Ala”, szef Kancelarii Sztabu I Rejonu, komendantka Wojskowej Służby Kobiet 1. Batalionu, więzień gestapo – przez swoich uczniów z warszawskich liceów nazywana „Telimeną”. Za całokształt zasług dla miasta Wanda Tomczyńska otrzymała tytuł Honorowego  Obywatela Miasta  Legionowa.

Zachęcamy do zadumy i refleksji w najbliższych dniach nie tylko nad przemijaniem, ale także historią naszego narodu.

                                    Anna Gogolewska- nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie

Skip to content