Projekt Blue Generation

W dniach 22-23 lutego 2022 klasy 4tieg i 4tgt uczestniczyły w spotkaniu on-line z p. Aleksandrą Janowska, reprezentantką Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego w ramach projektu Blue Generation. Było to spotkanie informacyjne pokazujące młodym ludziom w wieku 18-29 lat możliwości zatrudnienia, jakie daje gospodarka morska i oceaniczna.  

W sektorach Niebieskiej Gospodarki w Europie zatrudnionych jest aktualnie 5,4 mln pracowników i szacuje się, że liczba ta podwoi się do 2030 roku.  Problem w tym, że młodzi ludzie nie są zainteresowani karierą na morzu, a przedsiębiorstwa nie potrafią znaleźć pracowników posiadających odpowiednie umiejętności i kwalifikacje. 

W Unii Europejskiej jest zarazem nawet 14 milionów młodych ludzi w wieku od 15 do 29 lat, którzy nie pracują, nie uczą się ani nie przygotowują do zawodu, a kolejne miliony są narażone na zostanie członkami tej grupy z racji przedwczesnego rzucania szkoły, trudności ze znalezieniem zatrudnienia lub problemów osobistych. 

Zadaniem projektu Blue Generation jest wypełnienie powstającej luki i zaprezentowanie młodym ludziom sektorów Niebieskiej Gospodarki jako oferujące nowoczesne i rozwojowe miejsca pracy. 

Osoby biorące udział w projekcie i które uczestniczyły w spotkaniu informacyjnym, mają możliwość korzystania z całkowicie bezpłatnych działań w projekcie, jakimi są: 

spotkania z doradcą zawodowym (poprzez ZOOM, Skype i inne)
możliwość wyjazdu na krajową i międzynarodową wizytę studyjną 
darmowe korzystanie z platformy stworzonej w ramach projektu, gdzie można znaleźć oferty pracy, stażu lub szkolenia 

https://bluegeneration.guide/

Skip to content