Uwaga pracodawcy i młodociani pracownicy !!!

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji i Nauki na stronie internetowej MEN zamieścił komunikat, iż do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Komunikat nie przewiduje żadnej formy praktycznej nauki zawodu, nawet, gdyby uczeń i jego rodzic wyrazili na to zgodę.

Skip to content