Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

17 października w naszej szkole odbył się etap szkolny XXIV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności jest ściśle powiązana z interdyscyplinarną dziedziną wiedzy jaką jest „nauka o żywieniu”, zajmującą się współzależnością między pożywieniem człowieka a jego zdrowiem i życiem. Olimpiada jest jednym z ważniejszych przedsięwzięć edukacyjnych, których celem jest inwestowanie w zdrowie społeczeństwa. Głównym zadaniem Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności jest upowszechnianie szeroko rozumianej wiedzy o żywieniu i żywności, a także rozwijanie zainteresowań uczniów powyższą tematyką. W roku szkolnym 2019/2020 tematyką wiodąca olimpiady jest: Żywienie a profilaktyka nadwagi i otyłości. Do etapu okręgowego zakwalifikowały się: Wiktoria Falkiewicz i Wiktoria Kędra (uczennice 2 TGT). Etap okręgowy olimpiady odbędzie się 03.01.2020 r. w Warszawie.

Skip to content