ODBIÓR WYNIKÓW EGZAMINU DOJRZAŁOŚCI

Uprzejmie informujemy, iż już we wtorek, 9 lipca o godzinie 10:00, zapraszamy tegorocznych maturzystów po odbiór świadectw maturalnych

Jednocześnie informujemy, iż uczniowie, którzy nie zdali jednego obowiązkowego egzaminu maturalnego mogą przystąpić do poprawki.

Warunkiem przystąpienia do matury w terminie poprawkowym jest złożenie w systemie do 16 lipca 2024 (wtorek) oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Zgodnie z harmonogramem CKE egzaminy maturalne w terminie poprawkowym odbędą się:

w części pisemnej: 20 sierpnia 2024 (wtorek), godz. 9:00.

Skip to content