II Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów „Żywność, Żywienie, Rynek. Innowacje w nauce i praktyce”

Klasa 3 TGTG uczestniczyła online w II Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktorantów „Żywność, Żywienie, Rynek. Innowacje w nauce i praktyce” zorganizowanej przez Koło Naukowe Żywieniowców SGGW w Warszawie.  Celem konferencji była wymiana poglądów i idei młodych naukowców z całej Polski. Zakres tematyczny dotyczył  zagadnień związanych z: żywieniem człowieka, aspektami dietetycznymi i technologicznymi w żywieniu, jakością i bezpieczeństwem żywności oraz przedsiębiorczością.  Patronat honorowy nad konferencją objęła Dziekan Wydziału Żywienia Człowieka SGGW w Warszawie prof. dr hab. Dominika Guzek oraz Dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka prof. dr hab. Krystyna Gutkowska. 

Klasa 3 TGTG wysłuchała wystąpień dotyczących wpływu dodatku błonnika na przeżywalność bakterii probiotycznych w modelowym napoju fermentowanym, analizy właściwości prebiotycznych młóta browarnianego, wpływu procesu mrożenia na jakość filetów Suma Afrykańskiego oraz genoserotypowania izolatów Listeria monocytogenes pochodzących z przemysłu mięsnego.

Skip to content