PAŹDZIERNIKOWA AKCJA CZYTELNICZA

PAŹDZIERNIKOWA AKCJA CZYTELNICZA „Czytam Tobie – czytam sobie”

W ramach akcji na lekcjach wychowawczych czytana była książka Anny Maria Wesołowskiej – „Bezpieczeństwo młodzieży”. Wybór książki był podyktowany dobrem naszych uczniów. Opisywane w książce sytuacje ujęte są w krótkich rozdziałach, w których konkretnie i zwięźle omówione są przykłady z życia wzięte. Poznajemy sytuacje, w których nastolatki wchodzą w konflikt z prawem. Ukazuje również przyczyny i kontekst, w jakim do nich doszło. Przykłady tematów, które zainteresowały młodzież i powodowały dyskusję po ich przeczytaniu:

Co to jest rozbój?

Udział w bójce lub pobiciu

Nieletni w świetle obowiązującego prawa

Groźba

Narkotyki – posiadanie

Wybrana książka była pouczająca lekturą dla wszystkich zainteresowanych.

Skip to content