Dzień otwarty szkoły

W Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych imienia Jerzego Siwińskiego przy ulicy Targowej w Legionowie absolwenci szkół podstawowych mogą podjąć naukę w Technikum lub w Szkole Branżowej I Stopnia. W Technikum młodzież kształci się w następujących zawodach:

*technik informatyk,

*technika żywienia i usług gastronomicznych,

*technik organizacji turystyki,

*technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Natomiast w Szkole Branżowej I Stopnia uczniowie mogą zdobyć zawód kucharza, cukiernika, piekarza, fryzjera, elektryka, mechanika lub elektromechanika pojazdów samochodowych, sprzedawcy, montera elektronika, stolarza,  lakiernika oraz wiele innych.

Uczniowie w trakcie nauki w Technikum uczą się zarówno przedmiotów zawodowych jak i ogólnokształcących. Poza przedmiotami realizowanymi w zakresie podstawowym w każdej klasie uczniowie mają możliwość kształcenia się w zakresie rozszerzonym z wybranych przedmiotów. W technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum organizacji turystyki jest to język angielski, w technikum informatycznym oraz urządzeń i systemów energetyki odnawianej matematyka.  W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów z kwalifikacji zawodowych dzięki czemu po zakończeniu edukacji otrzymują dyplom technika w określonym zawodzie. Po zakończeniu pięcioletniej nauki mogą również przystąpić do egzaminu maturalnego, co umożliwia kontynuację nauki na wybranym kierunku studiów.

Młodzież, która podejmuje naukę w trzyletniej Szkole Branżowej I Stopnia zdobywa w szkole naukę z przedmiotów ogólnych, w tym języka obcego niemieckiego. Natomiast nauka przedmiotów zawodowych odbywa się w czasie kursów, w wymiarze 4 tygodni w roku szkolnym. Ponadto uczniowie odbywają zajęcia praktyczne u pracodawcy w wybranym zakładzie pracy, na podstawie umowy pomiędzy pracodawcą a uczniem (pracownikiem młodocianym). Po zakończeniu nauki w Szkole Branżowej I Stopnia uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego ich kwalifikacje zawodowe.

Szkoła współpracuje z lokalnymi przedsiębiorcami, najlepszymi hotelami zlokalizowanymi nad Jeziorem Zegrzyńskim i w Warszawie, firmami komputerowymi, Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplej  oraz ośrodkiem badawczym Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie. Pozwala to uczniom wykorzystać w praktyce wiedzę teoretyczną oraz zapoznać się ze środowiskiem pracy.

Placówka dysponuje nowoczesnymi pracowniami komputerowymi oraz świetnie wyposażoną pracownią energetyki odnawialnej. Na terenie szkoły znajduje się boisko oraz  siłownia.  Szkoła ciągle się rozwija, realizuje projekty edukacyjne i dostosowuje nowe kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy i postępu technologicznego.

Nie jest łatwo w formie pisemnej opowiedzieć o tym, co o szkole. Mówić jak i pisać można wiele, warto jednak się przekonać. Ponieważ nie możemy Państwa zaprosić do nas osobiście, proponujemy, abyście polubili naszego szkolnego Facebooka.

Serdecznie zapraszamy na wirtualny spacer po szkole oraz spotkanie on-line, które odbędzie się 30 kwietnia 2021 r. o godzinie 11:00 na stronie szkoły oraz Facebooku

Do zobaczenia

Skip to content