Finał XXV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Uczennice naszej szkoły finalistkami XXV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

11.03.2021 r. odbył się etap centralny XXV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, do którego zakwalifikowały się dwie uczennice naszej szkoły: Aleksandra Świętlicka z klasy 2 tgtp i Wiktoria Kędra z klasy 3 tgt. Uczennice rozwiązywały test składający się z 70 pytań w czasie nieprzekraczającym 55 min.

Uczennice uzyskały tytuł finalisty XXV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Tym samym są zwolnione z pisemnego egzaminu zawodowego oraz otrzymują indeks na wybraną uczelnię wyższą.

W roku szkolnym 2020/2021 tematyką wiodąca olimpiady jest: Cukrzyca – prewencja i leczenie dietą. Etap centralny polegał na rozwiązaniu zadań testowych dotyczących tematyki wiodącej, żywienia człowieka, chemii, biologii i technologii gastronomicznej.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności jest ściśle powiązana z interdyscyplinarną dziedziną wiedzy jaką jest „nauka o żywieniu”, zajmującą się współzależnością między pożywieniem człowieka a jego zdrowiem i życiem. Olimpiada jest jednym z ważniejszych przedsięwzięć edukacyjnych, których celem jest inwestowanie w zdrowie społeczeństwa. Głównym zadaniem Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności jest upowszechnianie szeroko rozumianej wiedzy o żywieniu i żywności, a także rozwijanie zainteresowań uczniów powyższą tematyką. Organizatorami Olimpiady są: Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Wykaz uczelni i kierunków, które mogą wybrać finalistki naszej szkoły:

 1. Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach.
 2. Akademia Morska w Gdyni.
 3. Akademia Morska w Szczecinie.
 4. Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku (kierunki: fizjoterapia, dietetyka, techniki dentystyczne, elektroradiologia i zdrowie środowiskowe).
 5. Politechnika Gdańska (kierunki: biotechnologia, chemia).
 6. Politechnika Koszalińska (kierunki: technologia żywności i żywienie człowieka, technika rolnicza i leśna).
 7. Politechnika Łódzka (kierunek: technologia żywności i żywienie człowieka).
 8. Politechnika Radomska (kierunki: fizjoterapia, pielęgniarstwo, turystyka i rekreacja).
 9. Politechnika Rzeszowska (kierunki: bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, logistyka, stosunki międzynarodowe i zarządzanie).
 10. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (kierunek: biologia).
 11. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (kierunek: biologia, inżynieria środowiska).
 12. Uniwersytet Łódzki (kierunki na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska oraz geografia, turystyka i rekreacja, geoinformacja, geomonitoring, studia regionalne, gospodarka przestrzenna).
 13. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (finaliści eliminacji centralnych uzyskują 100% punktów z biologii na kierunki: techniki dentystyczne, kosmetologia i wszystkie kierunki na Wydziale Nauk o Zdrowiu).
 14. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (laureaci i finaliści eliminacji centralnych uzyskują 100% punktów z biologii na kierunki: dietetyka, analityka kryminalistyczna i sądowa oraz kosmetologia).
 15. Uniwersytet Medyczny w Łodzi (laureaci i finaliści eliminacji centralnych uzyskują 100% punktów z biologii na kierunki: dietetyka, biotechnologia, koordynowana opieka senioralna, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne).
 16. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (kierunek: dietetyka, menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa).
 17. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (kierunki: bezpieczeństwo żywności, dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka).
 18. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (kierunki: dietetyka, towaroznawstwo, technologia żywności i żywienie człowieka).
 19. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (kierunki: technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo oraz żywienie człowieka).
 20. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (kierunki: analityka chemiczna i spożywcza, biotechnologia, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, technologia chemiczna, zootechnika).
 21. Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie (kierunki: rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka).
 22. Uniwersytet Szczeciński (kierunki realizowane na Wydziale Biologii i Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia).
 23. Uniwersytet Śląski (kierunki: administracja, prawo, przedsiębiorczość, biotechnologia, biologia, ochrona środowiska, nauki o rodzinie i teologia).
 24. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (kierunki: dietetyka, gastronomia – sztuka kulinarna, technologia żywności i żywienie człowieka, mikrobiologia).
 25. Uniwersytet Warszawski (kierunki: praca socjalna, profilaktyka społeczna i racjonalizacja, matematyka).
 26. Uniwersytet Wrocławski (kierunki: biologia, genetyka i biologia eksperymentalna, mikrobiologia, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym).
 27. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (kierunki: biologia, biotechnologia, mikrobiologia stosowana, technologia żywności i żywienie człowieka, uprawa winorośli i winiarstwo oraz zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności).
Skip to content