Akcja Żonkile

19 kwietnia przypada 79 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje akcję społeczno-edukacyjną Żonkile pt. „Łączy nas pamięć”.

Dbając o historię, ale również ucząc tolerancji i wrażliwości na los innych wzięliśmy udział w projekcie. Zaczęliśmy od wykonania żółtych żonkili będących symbolem pamięci o powstaniu w getcie warszawskim. W ten sposób włączyliśmy się w tradycję składania tych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta przez ostatniego przywódcę Żydowskiej Organizacji Bojowej Marka Edelmana. Obejrzeliśmy film ,,Muranów – Dzielnica Północna”. Pracowaliśmy z reportażem Anny Bikont ,,Miłość w getcie – Irena Sendler i Adam Celnikier. Wykonaliśmy tablicę informacyjną w celu przybliżenia społeczności szkolnej tego wielkiego wydarzenia.

Z kart historii…..

Zbudowane przez władze niemieckie na terenie okupowanego miasta getto służyło Trzeciej Rzeszy do wymordowania ludności żydowskiej. Tragiczne warunki panujące w getcie, głód i choroby zakaźne dziesiątkowały jego mieszkańców tak samo jak niemieckie obozy śmierci Auschwitz, Majdanek, Treblinka, czy Sobibór.

19 kwietnia 1943 roku kilkudziesięciu bohaterskich mieszkańców warszawskiego getta rozpoczęło walkę przeciwko niemieckiemu okupantowi. Słabo uzbrojeni, głodni i wycieńczeni zdecydowali się stawić opór nazistom. Ich walka nie była walką o zwycięstwo, czy o przetrwanie. Była gestem rozpaczy i tragiczną w swoim osamotnieniu reakcją na nazistowskie ludobójstwo. Na kartach historii zapisała się jako symbol walki o ludzką godność.

Skip to content