Konferencja – Niepodległą mamy we krwi

Konferencja – Niepodległą mamy we krwi

W Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie w poniedziałek 18.11.2019 r. miała miejsce konferencja podsumowująca wyniki Kampanii Honorowego Krwiodawstwa organizowanej przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion oraz Wojskowy Instytut Wydawniczy. Podczas uroczystej gali nasza szkoła została uhonorowana Certyfikatem Propagatora Edukacji Honorowego Dawstwa Krwi w Powiecie Legionowskim. Otrzymana statuetka oraz certyfikat jest nagrodą za podzielenie się kroplą krwi uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły podczas dwóch akcji krwiodawstwa, które odbyły się w dniach – 05.03.2019 r. i 03.10.2019 r. w naszej szkole. Dziękujemy wszystkim, którzy oddając krew w krwiobusie podzielili się cząstką siebie, aby pomóc drugiemu człowiekowi.

Projekt, w którym uczestniczyła naszej szkole obejmował akcje krwiodawstwa, prelekcje i pogadanki o tematyce honorowego krwiodawstwa oraz kursu e-learning HDK na temat zasad oddawania krwi. Wszystkie te działania przyczyniły się do uzupełnienia wiedzy na temat Honorowego Oddawania Krwi i kształtowania pozytywnych postaw prospołecznych.

DZIĘKUJEMY

 

 

Skip to content