Uwaga pracodawcy i młodociani pracownicy.

Nauczanie zdalne w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe zostaje przedłużone do 29 listopada br.
Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.
https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

Skip to content