Tydzień umiejętności zawodowych

W tym roku szkolny nasza szkoła włączyła się w działania podejmowane w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. Projekt organizowany przez Komisję Europejską ma na celu promocję Kształcenia Zawodowych i odbywa się pod  hasłem głównym  „Odkryj swój Talent! „,  a motto tegorocznej kampanii to „KSZ dla wszystkich – Umiejętności dla Życia„.
W środę uczniowie klasy 1tgt g podpatrywali tajniki tworzenia strony internetowej na zajęciach z klasą 4ti. W czwartek klasa 1tgt p  poznawała sprzęt i możliwości pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. W piątek klasa 1 ti obserwowała przygotowanie zupy krem oraz uczyła się nakrywać do stołu razem z uczniami klasy 2tgt. Wszyscy uczniowie biorący udział w zajęciach byli bardzo zainteresowani zagadnieniami, których uczą się ich rówieśnicy na innych kierunkach kształcenia.

European Vocational Skills Week

Skip to content