Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

27 kwietnia na boisku szkolnym odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy, w którym uczestniczyły klasy 1 TGT, 1 TIE oraz 1 FB. Ratownik z HDK LEGION omówił zasady pierwszej pomocy oraz przeszkolił młodzież. Wiedza zdobyta i utrwalona podczas szkolenia może być potrzebna w każdym momencie naszego życia.

Skip to content