Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz honorowego dawstwa krwi

28 grudnia 2021r w Starostwie Powiatowym w Legionowie odbyła się uroczystość wręczenia statuetki i certyfikatu naszej szkole za propagowanie honorowego dawstwa krwi. Nagrody wręczył wicestarosta p. Konrad Michalski i prezes HDK Legion p. Robert Kowalewski.

Akcja e-lerningowa trwała do 20 grudnia, w ramach, której przeszkoleni zostali uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły w zakresie pierwszej pomocy i honorowego krwiodawstwa na poziomie eksperckim i średnim. Każdy uczestnik szkoleń kończył go testem z nabytej wiedzy i uzyskaniem certyfikatu.

Skip to content