Ograniczenia w obsłudze Interesantów

W Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie obowiązują ograniczenia w obsłudze Interesantów. Zmiany spowodowane są koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

Na teren szkoły zostaną wpuszczone wyłącznie osoby po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub mailowym na spotkanie.

Pracownicy obsługi zobowiązani są monitorować wejścia i wyjścia na teren szkoły osób postronnych oraz rodziców/prawnych opiekunów uczniów.

Przed wejściem osoby postronnej lub rodzica/prawnego opiekuna ucznia na teren szkoły pracownik obsługi zobowiązany jest do sprawdzenia celu wizyty tej osoby w szkole i skierowania jej we właściwe miejsce, jeśli wizyta jest uzasadniona.

Interesant przez cały czas wizyty w szkole powinien mieć założoną własną maseczkę lub innego rodzaju zasłonę ust i nosa.
Przed wejściem każdy Interesant powinien zdezynfekować dłonie dostępnym środkiem dezynfekującym w miejscu do tego wyznaczonym.

Skip to content