Na sali sądowej …

2 grudnia uczniowie klasy 4 tiep zasiedli w ławach sali rozpraw Sądu Rejonowego w Legionowie…

Na szczęście w roli widzów 🙂 Celem było zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, poznanie przebiegu procesu sądowego, struktury organizacyjnej sądu oraz uzmysłowienie roli prawa w życiu człowieka. Po zakończeniu rzeczywistych rozpraw odbyła się inscenizacja, podczas której uczniowie wcielili się w role sędziego, adwokata, prokuratora, oskarżonego i świadków.

Wycieczka była interesującą formą zdobycia wiedzy na temat roli prawa w naszym życiu. Każdy z uczestników uzmysłowił sobie jak wielkie i nieodwracalne mogą być konsekwencje łamania prawa.

Skip to content