EKO ZEGRZE – TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA 

18 maja uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach organizowanych w ramach projektu EKO ZEGRZE. Program dotyczy budowania kompetencji kadr oraz świadomości ekologicznej społeczności lokalnej dla potrzeb rozwoju turystyki zrównoważonej w rejonie Jeziora Zegrzyńskiego i realizowany jest z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

W szkoleniu wzięła udział młodzież ucząca się na kierunkach technik organizacji turystyki i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Zajęcia warsztatowe wprowadziły uczestników w tematykę dotyczącą turystyki zrównoważonej, uzmysłowiły negatywne skutki nadmiernego, nieplanowanego rozwoju turystyki. 

Wspólnie z prowadzącymi uczestnicy omawiali to co lubią i czego nie lubią w turystyce. Zastanawiali się nad pytaniami: Dlaczego turystyka zrównoważona? Jak ją się organizuje? Co możemy wspólnie osiągnąć? 

Młodzież wyszła ze spotkania z wiedzą, że na turystykę zrównoważoną składają się: skuteczne planowanie zrównoważonego rozwoju, maksymalizacja społeczno-ekonomicznych korzyści dla społeczności lokalnych, wsparcie dziedzictwa kulturowego oraz redukcja negatywnych skutków oddziaływania na środowisko naturalne.  

Współpraca będzie kontynuowana w formie szkoleń zdalnych i spotkań stacjonarnych.

Skip to content