Akcja „Góra Grosza”

Rada Samorządu Uczniowskiego serdecznie dziękuje całej społeczności szkolnej za włączenie się w akcję „Góra Grosza”.

Zebrane grosze policzyliśmy, zapakowaliśmy zgodnie z instrukcją i przekazaliśmy Towarzystwu „Nasz Dom”. Pieniądze przeznaczone zostaną na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci, które nie wychowują się we własnej rodzinie.

Akcję na terenie naszej szkoły przeprowadzili uczniowie klasy 3tie.

Skip to content