Zbiórka darów dla Domu Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie

Pomaganie jest zawsze fajne, a w szczególności przed świętami. Zakończyliśmy zbiórkę darów dla Domu Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie. Zebranymi darami pokazaliśmy, że nie jesteśmy obojętni. Serdecznie dziękujemy społeczności szkolnej, która odpowiedziała na apel i przyniosła dary, które w piątek przekazaliśmy potrzebującym.

DZIEKUJEMY!

Skip to content