Współpraca PZSP w Legionowie z Instytutem Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie

Miło nam poinformować o podpisanej umowie partnerskiej z Instytutem Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie. Pani Dyrektor Katarzyna Jóźwik-Kaliszewska podpisała umowę o współpracy z Panią Dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie prof. dr hab. Krystyną Gutkowską oraz z Panią Dziekan Wydziału Żywienia Człowieka prof. dr hab. Dominiką Guzek.

Celem współpracy jest:

· popularyzacja wiedzy w zakresie dietetyki, żywienia człowieka i oceny żywności oraz gastronomii i hotelarstwa,

· zapoznanie uczniów szkoły z ofertą kształcenia SGGW w Warszawie,

· uczestnictwo młodzieży w kursach, seminariach, konferencjach naukowych,

· czynny udział we współorganizowanych wydarzeniach dyrekcji oraz kadry dydaktycznej.

W chwili obecnej Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie jest jedną z nielicznych w Polsce instytucji naukowo-dydaktycznych, której profil dydaktyczny, w tym edukacyjny, oraz badania naukowe koncentrują się na:

– żywieniowych uwarunkowaniach zdrowia i jakości życia w wybranych subpopulacjach,

– optymalizacji postępowania dietetycznego w profilaktyce i terapii różnych schorzeń,

– rozwiązaniach techniczno-technologicznych sprzyjających innowacyjności

i konkurencyjności producentów żywności,

– kształtowaniu jakości sensorycznej, wartości odżywczej oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,

– rozwoju rynku żywności w Polsce w kontekście zmian zachowań konsumentów i spożycia żywności,

– ochronie i edukacji konsumentów na rynku żywności.

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie kształci studentów na trzech kierunkach: Żywienie człowieka i ocena żywności, Dietetyka oraz Gastronomia i hotelarstwo. Zajęcia, w zależności od kierunku studiów, prowadzone są na pierwszym i drugim stopniu, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Instytut oferuje również czteroletnie studia doktoranckie w dyscyplinie naukowej technologia żywności i żywienia oraz 4 rodzaje studiów podyplomowych.

Wirtualny spacer po wydziale:

Skip to content