Podręczniki 2019/2020

Ze względu na reformę i dostępność podręczników proszę nie kupować ich przed rozpoczęciem roku szkolnego. W roku szkolnym nauczyciel przedmiotu zweryfikuje czy są one dostępne i jeśli będzie potrzeba zmieni je. Istnieje również możliwość zamówienia grupowego podręczników z rabatem przyznanym szkole (przedmioty zawodowe).

 

Szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych

 

przedmiot tytuł autor wydawnictwo Nr ewidencyjny w wykazie Rok wydania
klasa 1f
język polski To się czyta. Podręcznik do klasy 1 branżowej szkoły 1 stopnia Anna Klimowicz, Joanna Ginter Nowa Era 1025/1/2019 2019
matematyka Matematyka dla zasadniczych szkół zawodowych cz. 1 L.Wojciechowska, M.Bryński, K.Szymański WSiP
historia Historia. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki Operon W toku 2019
geografia Oblicza geografii Podręcznik do geografii dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann Nowa Era 433/2012/2014 2012 i póżniejsze
fizyka
język niemiecki PERFEKT 1 Podręcznik język niemiecki dla liceów i techników PERFEKT 1 Zeszyt ćwiczeń język niemiecki dla liceów i techników Podręcznik Beata Jaroszewicz Jan Szurmant Anna Wojdat- Niklewska Zeszyt Cwiczń Piotr Dudek Danuta Kin Monika Ostrowska-Polak Pearson 944/1/2019 942/1/2019 2018
chemia
biologia Biologia na czasie. biologia Biologia na czasie.
edukacja dla bezpieczeństwa
informatyka
2f
język polski Język polski, cz.1 i cz.2 Jolanta Kusiak

Barbara Chuderska

Operon 526/1/2012/2015

526/2/2013/2016

2014

2015

matematyka Matematyka dla zasadniczych szkół zawodowych cz. 1 L.Wojciechowska, M.Bryński, K.Szymański WSiP
historia Teraz Historia, podręcznik do historii dla szkoły ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy Stanisław Zając SOP Oświatowiec Toruń 555/2012 2015
biologia
język niemiecki Fokus 1 język niemiecki szkoły ponadgimnazjalne podręcznik Anna Kryczyńska – Pham Joanna Szczęk WSIP 695/1/2014 2014 i późniejsze
podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał Nowa Era 467/2012/2015 2015
3f
język polski Język polski,i cz.2 Barbara Chuderska Operon 526/2/2013/2016 2015
język niemiecki Bez podręcznika
matematyka Matematyka dla zasadniczych szkól zawodowych cz.2 L.Wojciechowska, M.Bryński, K.Szymański WSiP
WOS Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia Zbigniew Surmacz, Jan Maleska Operon W toku 2019

Po gimnazjum

 

przedmiot tytuł autor wydawnictwo Nr ewidencyjny w wykazie Rok wydania
1 technik żywienia i usług gastronomicznych
język polski Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka cz.1.1 i 1.2 (tzw.pomarańczowe) D.Chemperek A. Kalbarczyk WSiP 703/1/2014/2015

703/2/2015/z.1

2015
matematyka Matematyka 1 (zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponagimnazjalnych W.Babiański, L.Chańko, J.Czarnowska, G.Janocha Nowa Era (seria niebieska)
historia Teraz Historia, podręcznik do historii dla szkoły ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy Stanisław Zając SOP Oświato-wiec Toruń 555/2012 2015
wos W centrum uwagi, Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Arkadiusz Janicki Nowa Era 505/2012/2015 2015
wok Spotkania z kulturą M.Bikiniec,B.Forysiewicz, J. Michałowski, N. Mrozowiak-Nastrożna, G. Nazaruk, M. Sacha, G. Świętochowska Nowa Era 449/2012 2012
geografia Oblicza geografii Podręcznik do geografii dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann Nowa Era 433/2012/2014 2012 i póżniejsze
geografia
fizyka
chemia
biologia Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Emilia Bonar biologia Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.
język niemiecki PERFEKT 1 Podręcznik język niemiecki dla liceów i techników Podręcznik Beata Jaroszewicz Jan Szurmant Anna Wojdat- Niklewska Pearson 944/1/2019 2018
PERFEKT 1 Zeszyt ćwiczeń język niemiecki dla liceów i techników Zeszyt Cwiczń Piotr Dudek Danuta Kin Monika Ostrowska-Polak Pearson 944/1/2019 2018
język angielski Podręcznik zostanie wybrany we wrześniu po przeprowadzeniu testu diagnostycznego
podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał Nowa Era 467/2012/2015 2015
edukacja dla bezpieczeństwa
informatyka
wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
działalność gospodarcza w gastronomii
technologia gastronomiczna z towaroznawstwem Bez podręcznika
procesy technologiczne w gastronomii Bez podręcznika
joz Career Paths. Cooking. Evans Virginia, Dooley Jenny, Hayley Ryan Express Publishing 2018
2 technik żywienia i usług gastronomicznych
język polski Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka cz.1.2 i 2.1(tzw.pomarańczowe) D.Chemperek A. Kalbarczyk

D.Trześniowski

WSiP 703/2/2015/z.1

703/3/2014/2015

 

2015

matematyka
historia i społeczeństwo Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych Tomasz Maćkowski Nowa Era 659/1/2013 2015
chemia
język angielski Podręcznik zostanie wybrany we wrześniu  
 
język niemiecki Fokus 1 język niemiecki Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych Anna Kryczyńska – Pham Joanna Szczęk WSiP 695/1/2014 2014 i późniejsze
Fokus 1 Język niemiecki Zeszyt Ćwiczeń do szkół ponadgimnazjalnych Anna Kryczyńska – Pham Joanna Szczęk WSiP 695/1/2014  2014 i późniejsze
joz Career Paths. Cooking. kontynuacja Evans Virginia, Dooley Jenny, Hayley Ryan Express Publishing 2018
procesy technologiczne w gastronomii Bez podręcznika
działalność gospodarcza w gastronomii
wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii Gastronomia. Tom I.

Wyposażenie i

zasady

bezpieczeństwa w

gastronomii

 

 

 

A.Kasperek

M.

Kondratowicz

 

Rea 53/2013
technologia gastronomiczna z towaroznawstwem Bez podręcznika
3 technik żywienia i usług gastronomicznych
język polski Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka cz.2.1 i 2.2(tzw.pomarańczowe) D.Chemperek A. Kalbarczyk

D.Trześniowski

WSiP 703/3/2014/2015

703/4/2016

2015

2016

matematyka
chemia  
historia i społeczeństwo Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni, Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych Iwona Janicka Nowa Era 659/2/2014 2015
język niemiecki Fokus 2 język niemiecki Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych Anna Kryczyńska – Pham Joanna Szczęk WSiP 695/2/2015 2015 i późniejsze
Fokus 2 Język niemiecki Zeszyt Ćwiczeń do szkół ponadgimnazjalnych Anna Kryczyńska – Pham Joanna Szczęk WSiP 695/2/2015 2015 i późniejsze
język angielski Podręcznik zostanie wybrany we wrześniu
zasady żywienia
obsługiwanie klientów w gastronomii
technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
organizacja produkcji gastronomicznej Organizacja produkcji gastronomicznej Anna Kmiołek

 

WSiP

 

23/2013
organizacja produkcji gastronomicznej
usługi gastronomiczne Usługi gastronomiczne Anna Kmiołek

 

WSiP

 

56/2013
usługi gastronomiczne
procesy technologiczne w gastronomii Bez podręcznika
JOZ Career Paths. Cooking. Evans Virginia, Dooley Jenny, Hayley Ryan Express Publishing 2018
działalność gospodarcza w gastronomii
4 technik żywienia i usług gastronomicznych
język polski Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka cz.2.2 i 3 (tzw.pomarańczowe) D.Chemperek A. Kalbarczyk

D.Trześniowski

WSiP 703/4/2016

703/5/2014/2015

2016

2015

matematyka
historia i społeczeństwo Poznać przeszłość. Europa i Świat. Podręcznik d historii i społeczeństwa. Karol Kłodziński i Tomasz Krzemiński Nowa Era 659/4/2015 2015
chemia  
język angielski Podręcznik zostanie wybrany we wrześniu
język niemiecki Fokus 2 język niemiecki Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych Anna Kryczyńska – Pham Joanna Szczęk WSiP 695/2/2015 2015 i późniejsze
Fokus 2 Język niemiecki Zeszyt Ćwiczeń do szkół ponadgimnazjalnych Anna Kryczyńska – Pham Joanna Szczęk WSiP 695/2/2015 2015 i późniejsze
zasady żywienia
obsługiwanie klientów w gastronomii
organizacja produkcji gastronomicznej Organizacja produkcji gastronomicznej Anna Kmiołek

 

WSiP

 

23/2013
usługi gastronomiczne Usługi gastronomiczne Anna Kmiołek

 

WSiP

 

56/2013
planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej

 

 

 

przedmiot tytuł autor wydawnictwo Nr ewidencyjny w wykazie Rok wydania
1 technik informatyk
język polski Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka cz.1.1 i 1.2 (tzw.pomarańczowe) D.Chemperek A. Kalbarczyk WSiP 703/1/2014/2015

703/2/2015/z.1

2015
matematyka Matematyka 1 zakres podstawowy i rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych W.Babiański, L.Chańko, D.Ponczek Nowa Era
historia Teraz Historia, podręcznik do historii dla szkoły ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy Stanisław Zając SOP Oświato-wiec Toruń 555/2012 2015
wos W centrum uwagi, Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Arkadiusz Janicki Nowa Era 505/2012/2015 2015
wok Spotkania z kulturą M.Bikiniec,B.Forysiewicz, J. Michałowski, N. Mrozowiak-Nastrożna, G. Nazaruk, M. Sacha, G. Świętochowska Nowa Era 449/2012 2012
geografia
fizyka
chemia
biologia Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnychZakres podstawowy. Emilia Bonar biologia Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.
język niemiecki PERFEKT 1 Podręcznik język niemiecki dla liceów i techników Podręcznik Beata Jaroszewicz Jan Szurmant Anna Wojdat- Niklewska Pearson 944/1/2019 2018
PERFEKT 1 Zeszyt ćwiczeń język niemiecki dla liceów i techników Zeszyt Ćwiczeń Piotr Dudek Danuta Kin Monika Ostrowska-Polak Pearson 944/1/2019 2018
język angielski
podstawy przedsiębiorczości
edukacja dla bezpieczeństwa
informatyka bez podręcznika
urządzenia techniki komputerowej
joz
działalność gospodarcza w branży informatycznej
diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
systemy operacyjne
2 technik informatyk
język polski Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka cz.1.2 i 2.1(tzw.pomarańczowe) D.Chemperek A. Kalbarczyk

D.Trześniowski

WSiP 703/2/2015/z.1

703/3/2014/2015

 

2015

matematyka
język angielski  
język niemiecki Fokus 1 język niemiecki Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych Anna Kryczyńska – Pham Joanna Szczęk WSiP 695/1/2014 2014 i późniejsze
Fokus 1 język niemiecki Zeszyt Ćwiczeń do szkół ponadgimnazjalnych Anna Kryczyńska – Pham Joanna Szczęk WSiP 695/1/2014 2014 i późniejsze
informatyka
historia i społeczeństwo Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych Tomasz Maćkowski Nowa Era 659/1/2013 2015
joz
urządzenia techniki komputerowej
sieci komputerowe
systemy operacyjne
administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
witryny i aplikacje internetowe
3 technik informatyk
język polski Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka cz.2.1 i 2.2(tzw.pomarańczowe) D.Chemperek A. Kalbarczyk

D.Trześniowski

WSiP 703/3/2014/2015

703/4/2016

2015

2016

matematyka
historia i społeczeństwo Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni, Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych Iwona Janicka Nowa Era 659/2/2014 2015
język niemiecki Fokus 2 język niemiecki Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych Anna Kryczyńska – Pham Joanna Szczęk WSiP 695/2/2015 2015 i późniejsze
Fokus 2 język niemiecki Zeszyt Ćwiczeń do szkół ponadgimnazjalnych Anna Kryczyńska – Pham Joanna Szczęk WSiP 695/2/2015 2015 i późniejsze
język angielski
informatyka
administracja bazami danych
sieci komputerowe
programowanie aplikacji internetowych
projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
witryny i aplikacje internetowe
systemy baz danych
działalność gospodarcza w branży informatycznej
4 technik informatyk
język polski Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka cz.2.2 i 3 (tzw.pomarańczowe) D.Chemperek A. Kalbarczyk

D.Trześniowski

WSiP 703/4/2016

703/5/2014/2015

2016

2015

matematyka
historia i społeczeństwo Poznać przeszłość. Europa i Świat. Podręcznik d historii i społeczeństwa. Karol Kłodziński i Tomasz Krzemiński Nowa Era 659/4/2015 2015
język angielski
język niemiecki Fokus 2 język niemiecki Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych Anna Kryczyńska – Pham Joanna Szczęk WSiP 695/2/2015 2015 i późniejsze
Fokus 2 język niemiecki Żeszyt Ćwiczeń do szkół ponadgimnazjalnych Anna Kryczyńska – Pham Joanna Szczęk WSiP 695/2/2015 2015 i późniejsze
informatyka
administracja bazami danych
programowanie aplikacji internetowych
witryny i aplikacje internetowe

 

 

przedmiot tytuł autor wydawnictwo Nr ewidencyjny w wykazie Rok wydania
1 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
język polski Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka cz.1.1 i 1.2 (tzw.pomarańczowe) D.Chemperek A. Kalbarczyk WSiP 703/1/2014/2015

703/2/2015/z.1

2015
matematyka
historia Teraz Historia, podręcznik do historii dla szkoły ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy Stanisław Zając SOP Oświato-wiec Toruń 555/2012 2015
wos W centrum uwagi, Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Arkadiusz Janicki Nowa Era 505/2012/2015 2015
wok Spotkania z kulturą M.Bikiniec,B.Forysiewicz, J. Michałowski, N. Mrozowiak-Nastrożna, G. Nazaruk, M. Sacha, G. Świętochowska Nowa Era 449/2012 2012
geografia Oblicza geografii Podręcznik do geografii dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann Nowa Era 433/2012/2014 2012 i póżniejsze
fizyka
chemia
biologia Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Emilia Bonar biologia Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.
język niemiecki PERFEKT 1 Podręcznik język niemiecki dla liceów i techników Podręcznik Beata Jaroszewicz Jan Szurmant Anna Wojdat- Niklewska Pearson 944/1/2019 2018
PERFEKT 1 Zeszyt ćwiczeń język niemiecki dla liceów i techników Zeszyt Ćwiczeń Piotr Dudek Danuta Kin Monika Ostrowska-Polak Pearson 944/1/2019 2018
język angielski
podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał Nowa Era 467/2012/2015 2015
edukacja dla bezpieczeństwa
informatyka bez podręcznika
rysunek techniczny
dokumentacja techniczna w budownictwie
technologia montażu systemów energetyki odnawialnej
podstawy kosztorysowania w budownictwie
2 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
język polski Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka cz.1.2 i 2.1(tzw.pomarańczowe) D.Chemperek A. Kalbarczyk

D.Trześniowski

WSiP 703/2/2015/z.1

703/3/2014/2015

 

2015

matematyka
język angielski  
język niemiecki Fokus 1 język niemiecki Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych Anna Kryczyńska – Pham Joanna Szczęk WSiP 695/1/2014 2014 i późniejsze
Fokus 1 język niemiecki Zeszyt Ćwiczeń do szkół ponadgimnazjalnych Anna Kryczyńska – Pham Joanna Szczęk WSiP 695/1/2014 2014 i późniejsze
geografia Oblicza geografii 1 Podręcznik do geografii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony Roman Malarz, Marek Więckowski Nowa Era 501/1/2012/2015 2015
historia i społeczeństwo Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych Tomasz Maćkowski Nowa Era 659/1/2013 2015
montaż systemów energetyki odnawialnej
technologia montażu systemów energetyki odnawialnej
systemy energetyki odnawialnej
kosztorysowanie w budownictwie
obsługa systemów energetyki odnawialnej
3 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
język polski Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka cz.2.1 i 2.2(tzw.pomarańczowe) D.Chemperek A. Kalbarczyk

D.Trześniowski

WSiP 703/3/2014/2015

703/4/2016

2015

2016

matematyka
język angielski  
język  niemiecki Fokus 2 język niemiecki Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych Anna Kryczyńska – Pham Joanna Szczęk WSiP 695/2/2015 2015 i późniejsze
Fokus 2 język niemiecki Zeszyt Ćwiczeń do szkół ponadgimnazjalnych Anna Kryczyńska – Pham Joanna Szczęk WSiP 695/2/2015 2015 i późniejsze
geografia Oblicza geografii 2 Podręcznik do geografii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony Tomasz Rachwał Nowa Era 501/2/2013/2016 2016
historia i społeczeństwo Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni, Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych Iwona Janicka Nowa Era 659/2/2014 2015
joz
montaż systemów energetyki odnawialnej
technologia montażu systemów energetyki odnawialnej
systemy energetyki odnawialnej
działalność gospodarcza w budownictwie
obsługa systemów energetyki odnawialnej
4 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
język polski Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka cz.2.2 i 3 (tzw.pomarańczowe) D.Chemperek A. Kalbarczyk

D.Trześniowski

WSiP 703/4/2016

703/5/2014/2015

2016

2015

matematyka
historia i społeczeństwo
język angielski
język niemiecki Fokus 2 język niemiecki Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych Anna Kryczyńska – Pham Joanna Szczęk WSiP 695/2/2015 2015 i późniejsze
Fokus 2 język niemiecki Zeszyt Ćwiczeń do szkół ponadgimnazjalnych Anna Kryczyńska – Pham Joanna Szczęk WSiP 695/2/2015 2015 i późniejsze
obsługa systemów energetyki odnawialnej
systemy energetyki odnawialnej

 

 

 

przedmiot tytuł autor wydawnictwo Nr ewidencyjny w wykazie Rok wydania
1 technik organizacji turystyki
język polski Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka cz.1.1 i 1.2 (tzw.pomarańczowe) D.Chemperek A. Kalbarczyk WSiP 703/1/2014/2015

703/2/2015/z.1

2015
matematyka Matematyka 1 (zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponagimnazjalnych W.Babiański, L.Chańko, J.Czarnowska, G.Janocha Nowa Era (seria niebieska)
historia i społeczeństwo Poznać przeszłość. Europa i Świat. Podręcznik d historii i społeczeństwa. Karol Kłodziński i Tomasz Krzemiński Nowa Era 659/4/2015 2015
wos W centrum uwagi, Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Arkadiusz Janicki Nowa Era 505/2012/2015 2015
wok Spotkania z kulturą M.Bikiniec,B.Forysiewicz, J. Michałowski, N. Mrozowiak-Nastrożna, G. Nazaruk, M. Sacha, G. Świętochowska Nowa Era 449/2012 2012
geografia
fizyka
chemia
biologia Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Emilia Bonar

Weronika Krzeszowiec-Jeleń

Stanisław Czachorowski

Nowa Era 450/2012/2015 2012
biologia
język niemiecki Fokus 1 język niemiecki Anna Kryczyńska – WSiP 695/1/2014 2015 i p

Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych

Anna Kryczyńska – Pham Joanna Szczęk WSiP 695/1/2014 2015 i późni
Fokus 1 język niemiecki Żeszyt Ćwiczeń do szkół ponadgimnazjalnych Anna Kryczyńska – Pham Joanna Szczęk WSiP 695/1/2014 2015 i późni
język angielski Podręcznik zostanie wybrany we wrześniu po przeprowadzeniu testu diagnostycznego
2 technik obsługi turystycznej
język polski Nowe Zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka cz.1.2 i 2.1(tzw.pomarańczowe) D.Chemperek A. Kalbarczyk

D.Trześniowski

WSiP 703/2/2015/z.1

703/3/2014/2015

 

2015

matematyka Matematyka 1 (zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponagimnazjalnych W.Babiański, L.Chańko, J.Czarnowska, G.Janocha Nowa Era (seria niebieska)
historia i społeczeństwo Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych Tomasz Maćkowski Nowa Era 659/1/2013 2015
geografia Oblicza geografii 1 Podręcznik do geografii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony Roman Malarz, Marek Więckowski Nowa Era 501/1/2012/2015 2015

 

Po podstawówce

 

Szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych

 

przedmiot tytuł autor wydawnictwo Nr ewidencyjny w wykazie Rok wydania
klasa 1f
język polski To się czyta. Podręcznik do klasy 1 branżowej szkoły 1 stopnia Anna Klimowicz, Joanna Ginter Nowa Era 1025/1/2019 2019
matematyka To się liczy Karolina  Wej, Wojciech Babiański Nowa Era 2019
geografia Geografia podręcznik dla szkół branżowych I stopnia Sławomir Kurek Operon 2019
Historia Historia- Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki Operon W toku 2019
Język niemiecki PERFEKT 1

Podręcznik

język niemiecki dla liceów i techników PERFEKT 1

Zeszyt ćwiczeń

język niemiecki dla liceów i techników

 

Podręcznik

Beata Jaroszewicz

Jan Szurmant

Anna Wojdat- Niklewska Zeszyt Cwiczń

Piotr Dudek

Danuta Kin

Monika Ostrowska-Polak

 

Pearson 944/1/2019

942/1/2019

 

2018

 

 

przedmiot tytuł autor wydawnictwo Nr ewidencyjny w wykazie Rok wydania
1 technik żywienia i usług gastronomicznych
język polski Oblicza epok.Cz. 1 i 2. Zakres podstawowy i rozszerzony D.Chemperek A. Kalbarczyk

D.Trześniowski

WSiP 952/1/2019

952/2/2019

2019

2019

matematyka Matematyka 1 zakres podstawowy dla liceum ogólnokształcącego i technikum (seria niebieska) Nowa Era
JOZ Career Paths. Cooking. Evans Virginia, Dooley Jenny, Hayley Ryan Express Publishing 2018
Język angielski Podręcznik zostanie wybrany we wrześniu po przeprowadzeniu testu diagnostycznego
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem Bez podręcznika
Procesy technologiczne w gastronomii Bez podręcznika
geografia Oblicza geografii 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy Roman Malarz, Marek Więckowski Nowa Era 983/1/2019 2019
Historia Poznać przeszłość 1Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy Marcin Pawlak, Adam Szweda Nowa Era W toku 2019
Filozofia Spotkania z filozofią klasa 1. Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Arkadiusz Janicki, Juztyna Kięczkowska, Mariusz Menz Nowa Era 1034/2019 2019
biologia Biologia na czasie.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Anna Helman

Jolanta  Holeczek

Nowa Era 1006/1/2019 2019
Język niemiecki PERFEKT 1

Podręcznik

język niemiecki dla liceów i techników

 

 

 

PERFEKT 1

Zeszyt ćwiczeń

język niemiecki dla liceów i techników

 

 

Podręcznik

Beata Jaroszewicz

Jan Szurmant

Anna Wojdat- Niklewska

 

Zeszyt Ćwiczeń

Piotr Dudek

Danuta Kin

Monika Ostrowska-Polak

Pearson 944/1/2019

942/1/2019

 

2018

 

przedmiot tytuł autor wydawnictwo Nr ewidencyjny w wykazie Rok wydania
1 technik informatyk
język polski Oblicza epok.Cz. 1 i 2. Zakres podstawowy i rozszerzony D.Chemperek A. Kalbarczyk

D.Trześniowski

WSiP 952/1/2019

952/2/2019

2019

2019

matematyka Matematyka 1 zakres podstawowy i rozszerzony dla liceum ogólnokształcącego i technikum (seria pomarańczowa) Nowa Era
Język angielski Podręcznik zostanie wybrany we wrześniu po przeprowadzeniu testu diagnostycznego
geografia Oblicza geografii 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy Roman Malarz, Marek Więckowski Nowa Era 983/1/2019 2019
Historia Poznać przeszłość 1Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy Marcin Pawlak, Adam Szweda Nowa Era W toku 2019
Filozofia Spotkania z filozofią klasa 1. Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Arkadiusz Janicki, Juztyna Kięczkowska, Mariusz Menz Nowa Era 1034/2019 2019
biologia Biologia na czasie.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Anna Helman

Jolanta  Holeczek

Nowa Era 1006/1/2019 2019
Język niemiecki PERFEKT 1

Podręcznik

język niemiecki dla liceów i techników

 

 

 

PERFEKT 1

Zeszyt ćwiczeń

język niemiecki dla liceów i techników

 

 

Podręcznik

Beata Jaroszewicz

Jan Szurmant

Anna Wojdat- Niklewska

 

Zeszyt Ćwiczeń

Piotr Dudek

Danuta Kin

Monika Ostrowska-Polak

Pearson 944/1/2019

942/1/2019

 

2018

 

 

przedmiot tytuł autor wydawnictwo Nr ewidencyjny w wykazie Rok wydania
1 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
język polski Oblicza epok.Cz. 1 i 2. Zakres podstawowy i rozszerzony D.Chemperek A. Kalbarczyk

D.Trześniowski

WSiP 952/1/2019

952/2/2019

2019

2019

matematyka Matematyka 1 zakres podstawowy i rozszerzony dla liceum ogólnokształcącego i technikum (seria pomarańczowa) Nowa Era
Język angielski Podręcznik zostanie wybrany we wrześniu po przeprowadzeniu testu diagnostycznego
geografia Oblicza geografii 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy Roman Malarz, Marek Więckowski Nowa Era 983/1/2019 2019
Historia Poznać przeszłość 1Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy Marcin Pawlak, Adam Szweda Nowa Era W toku 2019
Filozofia Spotkania z filozofią klasa 1. Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Arkadiusz Janicki, Juztyna Kięczkowska, Mariusz Menz Nowa Era 1034/2019 2019
biologia Biologia na czasie.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Anna Helman

Jolanta  Holeczek

Nowa Era 1006/1/2019 2019
Język niemiecki PERFEKT 1

Podręcznik

język niemiecki dla liceów i techników

 

 

 

 

PERFEKT 1

Zeszyt ćwiczeń

język niemiecki dla liceów i techników

 

 

Podręcznik

Beata Jaroszewicz

Jan Szurmant

Anna Wojdat- Niklewska

 

Zeszyt Ćwiczeń

Piotr Dudek

Danuta Kin

Monika Ostrowska-Polak

Pearson 944/1/2019

942/1/2019

 

2018

 

przedmiot tytuł autor wydawnictwo Nr ewidencyjny w wykazie Rok wydania
1 technik organizacji turystyki
język polski Oblicza epok.Cz. 1 i 2. Zakres podstawowy i rozszerzony D.Chemperek A. Kalbarczyk

D.Trześniowski

WSiP 952/1/2019

952/2/2019

2019

2019

matematyka Matematyka 1 zakres podstawowy dla liceum ogólnokształcącego i technikum (seria niebieska) Nowa Era
Język angielski Podręcznik zostanie wybrany we wrześniu po przeprowadzeniu testu diagnostycznego
geografia Oblicza geografii 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy Roman Malarz, Marek Więckowski Nowa Era 983/1/2019 2019
Historia Poznać przeszłość 1Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy Marcin Pawlak, Adam Szweda Nowa Era W toku 2019
Filozofia Spotkania z filozofią klasa 1. Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Arkadiusz Janicki, Juztyna Kięczkowska, Mariusz Menz Nowa Era 1034/2019 2019
biologia Biologia na czasie.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Anna Helman

Jolanta  Holeczek

Nowa Era 1006/1/2019 2019
Język niemiecki PERFEKT 1

Podręcznik

język niemiecki dla liceów i techników

 

 

 

 

PERFEKT 1

Zeszyt ćwiczeń

język niemiecki dla liceów i techników

 

 

Podręcznik

Beata Jaroszewicz

Jan Szurmant

Anna Wojdat- Niklewska

 

Zeszyt Ćwiczeń

Piotr Dudek

Danuta Kin

Monika Ostrowska-Polak

Pearson 944/1/2019

942/1/2019

 

2018
Skip to content