Konkurs z edukacji zdrowotnej ZDROWY POSIŁEK

Catering dietetyczny w pracy – codziennie zdrowy lunch box! - Maragofit

Drodzy uczniowie,

Zapraszamy  do udziału w konkursie z edukacji zdrowotnej promującym ideę zdrowego odżywiania, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, przygotowanie uczniów do świadomego wyboru spożywanych posiłków.

Wierzymy, że na pewno macie wiele ciekawych pomysłów, jak zdrowo się odżywiać– zgodnie z obowiązującymi zaleceniami.

Należy pamiętać, że zdrowe odżywianie  zwiększa odporność organizmu na zachorowania.

„UWAGA!

Konkurs kulinarny dla wszystkich, którym zależy na zdrowym odżywianiu, promowaniu zdrowego odżywiania i uświadamianie, jak ważne jest spożywanie wartościowych posiłków oraz inspirowanie do twórczych działań kulinarnych i radości z ich przyrządzania. Za udział w konkursie uczniowie otrzymają cząstkową ocenę celującą z wychowania fizycznego.

Serdecznie zapraszamy do udziału !

REGULAMIN KONKURSU Z EDUKACJI ZDROWOTNEJ

ZDROWY POSIŁEK 

I.ORGANIZATOR

 • Organizatorem konkursu jest Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego   w Legionowie.

II.CEL KONKURSU:

Konkurs ma na celu:

 1. Kreowanie postaw prozdrowotnych poprzez propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych .
 2.  Promowanie idei zdrowego odżywiania.
 3.  Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.  
 4.  Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru spożywanych posiłków.

Konkurs ma na celu promocję zdrowego odżywiania, a także nakłonienie wszystkich do zastanowienia się nad swoimi nawykami żywieniowymi.  Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować wybrane danie i przesłać na adres: konkursy@pzsplegionowo.pl

III.PRZEDMIOT KONKURSU:

Przedmiotem konkursu jest przesłanie pracy –  prezentacji multimedialnej o treści dotyczącej przykładowego przepisu na zdrową potrawę idealnie nadającą się do spożycia na drugie śniadanie w szkole lub w domu. Prezentacja musi składać się z listy produktów oraz opisu sposobu przyrządzenia posiłku, nazwy potrawy, 1-5 zdjęć potrawy wykonanych przez autora pracy, informacji o czasie przygotowania potrawy. W pierwszym slajdzie należy umieścić: imię i nazwisko, wiek (klasę) . Prezentacja może zawierać maksymalnie 15 slajdów.

1. Szczegóły techniczne:

•          przepis składający się z listy składników i opisu sposobu przyrządzenia potrawy,

•          nazwę potrawy,

•          1-5 zdjęcia potrawy,

•          informacje o czasie przygotowania,

•          swoje imię i nazwisko.

Prace należy przesłać do 26 listopada wraz ze zgodą na udział w konkursie .

Przed wysłaniem pracy należy zapoznać się z regulaminem konkursu dostępnym w tym załączniku.  Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Regulamin konkursu na zdrową potrawę – drugie śniadanie w domu        lub w   szkole!

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie 3 autorów najlepszych przepisów na zdrową potrawę idealnie nadającą się do spożycia na drugie śniadanie w szkole lub w domu i promocja zasad zdrowego odżywania.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń klasy I i II  Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego  w Legionowie z zastrzeżeniem, że uczestnictwo osoby niepełnoletniej wymaga zgody opiekuna prawnego.
 3. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową, której jest autorem, nie publikowaną wcześniej oraz nie biorącą udziału w innych konkursach.
 4. Zgłoszenie pracy do Konkursu może dokonać tylko jej autor.
 5.  Konkurs będzie realizowany w formie elektronicznej w terminie: 25.10.2021 roku –26.11.20201 roku. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 26.11.2021 r.,
 6. Przed dokonaniem zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się Regulaminem Konkursu i zaakceptować jego postanowienia.
 7. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się drogą mailową poprzez przesłanie do dnia 26.11.2021 r. na adres konkursy@pzsplegionowo.pl pracy konkursowej
 8. Praca konkursowa polega na przesłaniu pracy –  prezentacji multimedialnej  o treści dotyczącej przykładowego przepisu na zdrową potrawę idealnie nadającą się do spożycia na drugie śniadanie w szkole lub w domu. Prezentacja  musi składając się z listy produktów oraz opisu sposobu przyrządzenia posiłku, nazwy potrawy, 1-5 zdjęć potrawy wykonanych przez autora pracy, informacji o czasie przygotowania potrawy.  W pierwszym slajdzie należy umieścić: imię i nazwisko, wiek (klasę). Prezentacja może zawierać maksymalnie 15 slajdów.
 9. Uczestnik zobowiązany jest do przygotowania potrawy, aby możliwe było wykonanie zdjęć gotowego dania.
 10. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu.
 11. Komisja Konkursowa dokona wyboru prac, które zostaną umieszczone na stronie szkoły. Spośród nich zostaną wyłonione trzy najlepsze prace.
 12. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na publikację pracy oraz swoich danych jako Uczestnika Konkursu na stronie organizatora, oraz innych miejscach na potrzeby konkursu.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do Konkursu pracy niekompletnej, naruszającej regulamin oraz pracy przesłanej w nieodpowiednim terminie.

Wytyczne dotyczące pracy:

1. Potrawa wybrana przez uczestnika musi być zdrowa i powinna idealnie nadawać się do spożycia na drugie śniadanie w domu lub w szkole.

2. Zdjęcia muszą przedstawiać gotowy posiłek, który został przyrządzony przez uczestnika.

3. Organizator ustala, że przepis musi składać się z listy składników oraz opisu sposobu przyrządzenia potrawy.

4. Czas przygotowania potrawy nie może przekraczać 30 min.

5. Nadesłane prace ocenia Komisja Konkursowa według przykładowych kryteriów:                  

a) zgodność z wytycznymi,                                                                                                                

b) oryginalność i pomysłowość przepisu,                                                                                       

c) poprawność stylistyczna przepisu,

d) jakość i estetyka zdjęć,       

e) łatwość przyrządzenia.

6. Praca musi zostać nadesłana w formacie umożliwiającym jej edycję na potrzeby Konkursu.

7. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wygranej na stronie szkoły.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w Regulaminie i jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście, bez naruszenia praw autorskich osób trzecich.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników Konkursu.

3. Autorzy prac wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1990 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 późn. zm.).

4. Sprawy sporne prowadzi i rozstrzyga Komisja Konkursowa. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

5.  Do każdej pracy konkursowej uczestnik powinien dołączyć oświadczenie, zgodę rodziców.     

6. Prace  zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą dopuszczone do konkursu.                                                                                                                         

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu i jego poszczególnych etapów lub zorganizowania jego dodatkowego etapu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zajścia okoliczności wyjątkowych.

ZASADY  PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.

2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

3. Ogłoszenie wyników odbędzie się na początku grudnia 2021 r.

4. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa. Przewidujemy również wyróżnienia.

NAUCZYCIELE ODPOWIEDZIALNI ZA ORGANIZACJĘ KONKURSU:

Nauczyciele wychowania fizycznego: Elżbieta Pałka, Wojciech Świątek i Anna Borkowska

ORGANIZATORZY:

· Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego.

· Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania.

KOMISJA KONKURSU:

p. Mateusz Gemba – przewodniczący

p. Elżbieta Pałka

p. Wojciech Świątek

p. Anna Borkowska

KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ MOŻNA ODEBRAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY LUB U CZŁONKÓW KOMISJI.

Skip to content