Konkurs: „Poznaj swoje prawa w pracy”

W dniu 12 maja dwie uczennice: Rozalia Murza oraz Wiktoria Dryńkowska wzięły udział w etapie okręgowym Konkursu, pt.: „Poznaj swoje prawa w pracy”, organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy.Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Zakres tematyczny konkursu obejmował przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisy dotyczące bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy tymczasowej.

 Reprezentantkom już gratulujemy! 

Skip to content