Dyrekcja i nauczyciele

DYREKTOR 

mgr Katarzyna Jóźwik-Kaliszewska

WICEDYREKTOR

mgr inż Agnieszka Budna / mgr Anna Jarzębowska

KIEROWNIK PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

mgr Anna Skorupska

NAUCZYCIELE

Borkowska Anna – biologia

Budna Agnieszka – język angielski, język angielski zawodowy, przedmioty zawodowe (gastronomia), wychowawca klasy 2 tg, wicedyrektor

Cegiełka Agata – fizyka

Chowańska Monika – pedagog szkolny

Dmoch Joanna – język niemiecki, wychowawca klasy 4 tgt

Gemba Mateusz – przedmioty zawodowe (gastronomia), wychowawca klasy 3 tgt

Gogolewska Anna – historia, wos, hit, wychowawca klasy 5 tip

Górajczyk Sebastian – edb, wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 5 tgtp

Janek Sebastian – historia, hit, historia i społeczeństwo, podstawy przedsiębiorczości, biznes i zarządzanie, przygotowanie do podjęcia pracy, wychowawca klasy 3 fb

Jarzębowska Anna – biznes i zarządzanie, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe turystyczne, wicedyrektor

Kaszyńska Milena – język angielski, wychowawca klasy 1 teg

Kędzierski Adam – przedmioty zawodowe (energetyka)

Kister Marlena – matematyka

Lisiecka Agnieszka – matematyka, wychowawca klasy 2 tie

Obrębski Daniel – informatyka

Osowska Agata – język polski zajęcia indywidualne

Pałka Elżbieta – wychowanie fizyczne

Parol Damian – przedmioty zawodowe (informatyka), wychowawca wspomagający klasy 1 ti

Piechociński Paweł – przedmioty zawodowe (informatyka)

Pietrzak Elżbieta – biblioteka, bhp, wolontariat, wychowawca klasy 1 fa

Piwowarczyk Małgorzata – matematyka

Posyłek Katarzyna – język angielski, olinofrenopedagog, wychowawca klasy 4 tie

Radomska Marlena – geografia, wychowawca klasy 1 tt

Rusiniak Dorota – język niemiecki

Siennicka Ewa – chemia, przedmioty zawodowe (energetyka), wychowawca klasy 5 tiep

Skiścim Anna – oligofrenopedagogika

Skorupska Anna – przedmioty zawodowe (turystyka, gastronomia), doradca zawodowy, kierownik praktycznej nauki zawodu, wychowawca klasy 1 fb

Słomkowska Małgorzata – biologia

Słomkowski Paweł – przedmioty zawodowe (informatyka), wychowawca klasy 1 ti

Szłoda Mariusz – wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 2 fc

Świątek Wojciech – wychowanie fizyczne

Święcicki Tomasz – przedmioty zawodowe (turystyka), wychowawca klasy 2 tt

Tomaszewska Renata – język polski, wychowawca klasy 3 tie

Wajs-Witkowska Maria – język niemiecki, wychowawca  klasa 3 fa

Wierzbicka Klaudia – psycholog

Wilgos Dorota– język polski, wychowawca klasy 2 fa

Wotawa Mariusz – język angielski, język angielski zawodowy

Woźniak – Brociek Paula – olinofrenopedagog

Wróbel Karol – wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 2 fb

Ziemska Ewa – chemia

Skip to content