Dyrekcja i nauczyciele

DYREKTOR PZSP

mgr inż. DOROTA KUROWSKA

 

KIEROWNIK PNZ

mgr KATARZYNA JÓŹWIK-KALISZEWSKA

 

nauczyciel przedmioty
Adam Kędzierski przedmioty zawodowe (energetyka)
Anna Borkowska biologia, wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 2f
Agnieszka Budna język angielski, język angielski zawodowy, przedmioty zawodowe (gastronomia), wychowawca klasy 2teg
Joanna Dmoch język niemiecki, wychowawca klasy 3teg
Aneta Gałczyk-Wnęk język angielski, język angielski zawodowy, wychowawca klasy 4tie
Sebastian Górajczyk przedmioty zawodowe (energetyka)
Katarzyna Jóźwik-Kaliszewska przedmioty zawodowe (gastronomia, hotelarstwo), kierownik praktycznej nauki zawodu
Justyna Kalwik język angielski, język angielski zawodowy, wychowawca klasy 4thg
Monika Kozłowska wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo, historia, wychowawca klasy 1tie
Krystyna Kubiak pedagog
Dorota Kurowska informatyka, przedmioty zawodowe (informatyka), dyrektor szkoły
Dorota Lewandowska przedmioty zawodowe (gastronomia)
Iwona Lewandowska geografia, przedmioty zawodowe (gastronomia, hotelarstwo, ekonomia), podstawy przedsiębiorczości, wychowawca klasy 3f
Agnieszka Lisiecka matematyka, wychowawca klasy 1f
Iwona Mateuszuk psycholog
ks. Paweł Mazurkiewicz religia
Osowska Agata język polski, wiedza o kulturze
Marcin Pietraszewski informatyka, przedmioty zawodowe (informatyka)
Elżbieta Pietrzak biblioteka
Piwowarczyk Małgorzata matematyka
Edmund Seledyn fizyka
Ewa Siennicka przedmioty zawodowe (energetyka)
Anna Skorupska przedmioty zawodowe (hotelarstwo, gastronomia), doradca zawodowy, wychowawca klasy 1tgt
Mariusz Szłoda wychowanie fizyczne
Świątek Wojciech wychowanie fizyczne
Renata Tomaszewska język polski, wychowawca klasy 2ti
Waldemar Jeż przedmioty zawodowe (energetyka)
ks. Karol Wysocki religia
Marek Zacheja przedmioty zawodowe (informatyka), wychowawca klasy 3ti
Ewa Ziemska chemia