Dyrekcja i nauczyciele

DYREKTOR 

mgr Katarzyna Jóźwik-Kaliszewska

WICEDYREKTOR

mgr Anna Jarzębowska

KIEROWNIK PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

mgr Anna Skorupska

NAUCZYCIELE

Borkowska Anna – biologia

Budna Agnieszka – język angielski, język angielski zawodowy, przedmioty zawodowe (gastronomia), wychowawca klasy 1 tg

Cegiełka Agata – fizyka

Chowańska Monika – pedagog szkolny, wychowawca klasy 4 tieg

Dmoch Joanna – język niemiecki, wychowawca klasy 3 tgt

Gemba Mateusz – przedmioty zawodowe (gastronomia), wychowawca klasy 2 tgt

Gogolewska Anna – historia, wos, hit, wychowawca klasy 4 tip

Górajczyk Sebastian – edb, wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 4 tgtp

Janek Sebastian – historia, hit, historia i społeczeństwo

Jarzębowska Anna – język polski, podstawy przedsiębiorczości, wicedyrektor

Kaszyńska Milena – język angielski

Kędzierski Adam – przedmioty zawodowe (energetyka)

Kister Marlena – matematyka

ks. Lipiński Radosław – religia

Lisiecka Agnieszka – matematyka, wychowawca klasy 1 tie

Obrębski Daniel – informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne

Osowska Agata – język polski zajęcia indywidualne

Pałka Elżbieta – wychowanie fizyczne

Parol Damian – informatyka

Pietrzak Elżbieta – biblioteka, bhp, wolontariat, wychowawca klasy 3 fa

Piwowarczyk Małgorzata – matematyka

Posyłek Katarzyna – język angielski, olinofrenopedagog, wychowawca klasy 3 tie

Potoczny Łukasz – podstawy przedsiębiorczości, informatyka

Radomska Marlena – geografia

Rusiniak Dorota – język niemiecki

Siennicka Ewa – chemia, przedmioty zawodowe (energetyka), wychowawca klasy 4 tiep

Skiścim Anna – oligofrenopedagogika

Skorupska Anna – przedmioty zawodowe (turystyka, gastronomia), doradca zawodowy, kierownik praktycznej nauki zawodu

Słomkowski Paweł – przedmioty zawodowe (informatyka)

Smaga Krystian – przedmioty zawodowe (turystyka)

Szłoda Mariusz – wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 1 fc

Świątek Wojciech – wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 4 tgtg

Święcicki Tomasz – przedmioty zawodowe (turystyka), wychowawca klasy 1 tt

Tomaszewska Renata – język polski, wychowawca klasy 2 tie

Wajs-Witkowska Maria – język niemiecki, wychowawca wspomagający klasa 2 fa

Wierzbicka Klaudia – psycholog, wychowawca klasy 3 fb

Wilgos Dorota– język polski, wychowawca klasy 1 fa

Wotawa Mariusz – język angielski, język angielski zawodowy

Wróbel Karol – wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 1 fb

Zacheja Marek – przedmioty zawodowe (informatyka)

Ziemska Ewa – chemia

Skip to content