Dyrekcja i nauczyciele

DYREKTOR 

mgr Katarzyna Jóźwik-Kaliszewska

KIEROWNIK PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

mgr Anna Skorupska

NAUCZYCIELE

Błachocińska Agnieszka – psycholog szkolny

Borkowska Anna – biologia, wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 1fb

Budna Agnieszka – język angielski, język angielski zawodowy, przedmioty zawodowe (gastronomia), wychowawca klasy 4teg

Chowańska Monika – pedagog szkolny, wychowawca klasy 2tieg

Dmoch Joanna – język niemiecki, wychowawca klasy 1tgt

Gemba Mateusz – przedmioty zawodowe (gastronomia)

Górajczyk Sebastian – edb, wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 2tgtp

Kędzierski Adam – przedmioty zawodowe (energetyka)

Kozłowska Monika – wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo, historia, filozofia, wychowawca klasy 3tie

Lewandowska Iwona – geografia, przedmioty zawodowe (gastronomia, turystyka), podstawy przedsiębiorczości, wychowawca klasy 2fp

ks. Lipiński Radosław – religia

Lisiecka Agnieszka – matematyka, wychowawca klasy 3f

Obrębski Daniel – informatyka

Osowska Agata – język polski zajęcia indywidualne

Pietrzak Elżbieta – biblioteka, bhp, wolontariat, wychowawca klasy 1fa

Piwowarczyk Małgorzata – matematyka

Posyłek Katarzyna – język angielski

Potoczny Łukasz – podstawy przedsiębiorczości

Rusiniak Dorota – język niemiecki

Seledyn Edmund – fizyka

Siennicka Ewa – przedmioty zawodowe (energetyka), wychowawca klasy 2tiep

Skiścim Anna – oligofrenopedagogika

Skorupska Anna – przedmioty zawodowe (turystyka, gastronomia), doradca zawodowy, wychowawca klasy 3tgt, kierownik praktycznej nauki zawodu

Słomkowska Monika – przedmioty zawodowe (informatyka)

Słomkowski Paweł – przedmioty zawodowe (informatyka)

Smaga Krystian – przedmioty zawodowe (turystyka)

Szłoda Mariusz – wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 2fg

Świątek Wojciech – wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 2tgtg

Święcicki Tomasz – przedmioty zawodowe (turystyka)

Tomaszewska Renata – język polski, wychowawca klasy 4ti

Wajs-Witkowska Maria – język niemiecki

Wilgos Dorota– język polski, wychowawca klasy 2tip

Wotawa Mariusz – język angielski, język angielski zawodowy

Zacheja Marek – przedmioty zawodowe (informatyka), wychowawca klasy 1tie

Ziemska Ewa – chemia