Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

W dniach 6 i 7 października odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego.

W wyniku tajnego głosowania, w którym udział mogli wziąć wszyscy uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego wyłoniono zarząd SU na rok szkolny 2021/2022.

Przewodniczącą zostaje Natalia Kuska z klasy 3tgtg, a zastępcami zostają – Rozalia Murza z klasy 3tiep i Aleksandra Popowicz z klasy 3tip.

Serdecznie gratulujemy!

Skip to content