Warsztaty z zasad pierwszej pomocy przedmedycznej

W tym roku wszystkie klasy w naszej szkole uczestniczyły w warsztatach z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pierwsza pomoc powinna być udzielana przez każdą osobę, która ma choć podstawową wiedzę na jej temat. Czy wiesz jak udzielić pierwszej pomocy? To ona może uratować komuś życie – pomóc przetrwać do przyjazdu karetki.

Główną zasadą, którą powinna kierować się osoba udzielająca pierwszej pomocy, jest bezpieczeństwo własne, innych ratowników oraz ofiar.

Po upewnieniu się, że ratownikowi nic nie zagraża, należy podjąć następujące kroki:

  1. Podejście do poszkodowanego i ocena jego stanu.
  2. Sprawdzenie przytomności – należy potrząsnąć poszkodowanego za ramiona i zapytać „Co się stało?” lub „Czy pan/pani mnie słyszy?”.
  3. Zapewnienie pomocy – telefon na pogotowie ratunkowe (numer 999 lub 112). Podczas zgłoszenia alarmowego należy podać następujące informacje: kto wzywa pomoc, dokładne miejsce wypadku, rodzaj i opis wypadku, kto został poszkodowany i ile osób potrzebuje pomocy medycznej, jakie czynności ratunkowe zostały wykonane, czy istnieją zagrożenia. Nie należy przerywać rozmowy, dopóki nie zadecyduje o tym dyspozytor.
  4. Udrożnienie dróg oddechowych polegające na usunięciu z jamy ustnej ciał obcych i odchylenie głowy – należy zrobić to w przypadku, gdy poszkodowany nie jest przytomny.
  5. Sprawdzenie, czy poszkodowany oddycha (ocena powinna trwać 10 sekund, w trakcie których muszą wystąpić 2 oddechy).
  6. Sprawdzenie, czy poszkodowany nie posiada niebezpiecznych przedmiotów.
  7. Jeżeli poszkodowany oddycha, należy wezwać pomoc i oczekując na pogotowie, ułożyć go w pozycji bocznej bezpiecznej, sprawdzając oddech co minutę, a co 30 minut odwracając na drugi bok. Jeśli nie oddycha, wymaganą procedurą jest RKO.

Ogólną zasadą przeprowadzania RKO u osoby dorosłej jest schemat rozpoczynający się od 30 uciśnięć klatki piersiowej i zrobieniu 2 wdechów. Czynności te należy powtarzać do momentu odzyskania oddechu przez ofiarę lub przyjazdu pogotowia.

Szybkie podjęcie działań związanych z pierwszą pomocą znacznie zwiększa szansę na uratowanie życia i zdrowia poszkodowanego!

Skip to content