Warsztaty z zakresu wolontariatu – Fundacja ,,Gwiazdka”

W dniach 10 i 11 października 2018 r. w naszej szkole odbyły się kolejne dwa spotkania w ramach warsztatów wolontariackich organizowanych przez fundację „Gwiazdka”. W trakcie trwania warsztatów nasza młodzież miała okazję zapoznać się z funkcjonowaniem samorządu, sposobem wydatkowania pieniędzy z kasy samorządu, programem współpracy
Powiatu Legionowskiego z organizacjami pozarządowymi – w tym również w zakresie wolontariatu. Uczniowie mieli możliwość zająć się rozwiązywaniem realnego problemu, w tym przypadku była to petycja mieszkańców chcących rozwiązania kwestii zanieczyszczenia powietrza i zbytniego hałasu w rejonie tunelu w Legionowie. Kolejnym zadaniem, przed którym stanęła młodzież było sporządzenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

W drugim dniu warsztatów uczniowie obejrzeli prezentację i wysłuchali prelekcji o tworzeniu stowarzyszeń i płynących z tego korzyści dla lokalnej społeczności oraz osób w niej działających. Prowadzący, opierając się na własnym doświadczeniu, przekonywali, że działalność taka niesie ze sobą niesamowitą ilość doświadczeń zawodowych, a często staje się wyborem drogi zawodowej, która oprócz zarobków daje satysfakcję. Panowie byli na tyle przekonujący, że po części praktycznej tj. próbie stworzenia ramowego planu wydarzenia na zadany temat i stworzenia jego kosztorysu, młodzież w następnym dniu była nadal pełna entuzjazmu, by wprowadzać swój plan w życie.

Skip to content