Warsztaty – w ramach projektu „Praca przyszłości, zawody przyszłości”.

W środę 22.11.2023 r., uczniowie klas 3 TGT i 4TIE aktywnie uczestniczyli w warsztatach w ramach projektu „Praca przyszłości, zawody przyszłości”.

Tematyka zajęć była bardzo szeroka i obejmowała następujące zagadnienia:

a. rynek pracy przyszłości i zawody przyszłości,

b. trendy na rynku pracy Unii Europejskiej,

c. młody pracownik na rynku pracy,

d. nowe technologie a możliwości na rynku pracy,

e. kompetencje przyszłości – ich znaczenie w życiu edukacyjnym i zawodowym,

f. indywidualny plan rozwoju jako narzędzie rozwoju osobistego,

g. narzędzia i programy Komisji Europejskiej i innych instytucji unijnych a możliwości rozwoju edukacyjnego i zawodowego.

Zajęcia były ubogacone przez tematyczne prezentacje, skrupulatnie omawiane przez prowadzącego, quizy z nagrodami, ciekawe filmiki pokazujące m.in. jak szkolną pasję można przekuć w uprawiany zawód w dorosłym życiu. Młodzież aktywizowana była również przez pracę w parach, udzielanie odpowiedzi na przygotowanych kartach pracy czy rozwiązywanie zadań za pomocą kodów QR. Wielokrotnie sami uczniowie mogli włączyć się w dyskusję, dzieląc się dotychczasowym doświadczeniem, planami na przyszłość lub zadając pytania, a tym samym pogłębiając swoją wiedzę.

Wśród wielu ważnych informacji, które zostały przekazane podczas warsztatów, prowadzący zwrócił szczególną uwagę na fakt, iż aż 72% firm w Polsce ma problem ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Szczególne braki dotykają branży budowlanej, logistycznej oraz transportowej. Dlatego warto zainwestować w swoją edukację, bo wiele drzwi stoi otworem przez młodymi, wykształconymi ludźmi.

Podczas zajęć młodzież poznała także ciekawe strony pomocne w samorozwoju m.in.: mojestypendium.pl, wynagrodzenie.pl, eurodesk.pl, erasmus dla młodych przedsiębiorców itd. Zajęcia zakończyły się wypełnieniem ankiety ewaluacyjnej, w której uczniowie ocenili przygotowane i przeprowadzone zajęcia.

Skip to content