Warsztaty Fotograficzne w Klubie Seniora

4 grudnia zorganizowano spotkanie przygotowawcze przed planowanymi warsztatami fotograficznymi, skierowanymi do seniorów oraz młodzieży Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie . W trakcie tego wydarzenia uczestnicy mieli wyjątkową szansę zapoznać się z panem fotografem, który był głównym prowadzącym omawiane warsztaty, a także nawiązać kontakt z dyrektorem klubu seniora.

Wspólnie z Panią Dyrektor naszej szkoły – Katarzyną Jóźwik – Kaliszewską,  udziałem Pani Katarzyny Rożańskiej – Leszczyńskiej – pracownikiem Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz Prezesem Klubu Seniora – Panem Romanem Biskupskim , przystąpiliśmy do konstruktywnych rozmów, mających na celu ustalenie szczegółowego planu kursu fotograficznego. Ta wspólna inicjatywa połączyła różne sfery naszej społeczności, tworząc harmonijną przestrzeń dla wymiany pomysłów oraz rozwijania pasji związanych z fotografią wśród seniorów i młodzieży.

6 grudnia, zainaugurowaliśmy pierwsze zajęcia z warsztatów fotograficznych, skierowanych do emerytów z klubu seniora. Rozpoczęcie tego cyklu było wyjątkowym momentem, który nie tylko przyniósł nam możliwość bliższego poznania uczestników, ale także stanowił początek fascynującej integracji pomiędzy młodzieżą a seniorami. W ramach tej inicjatywy odbyła się specjalna część integracyjna, podczas której wspólnie spędziliśmy przyjemny czas, bawiąc się w różnego rodzaju gry planszowe oraz ciesząc się atmosferą przy filiżance ciepłej kawy i herbaty. Te chwile były nie tylko okazją do zabawy, ale także do wymiany doświadczeń i wiedzy, zarówno z zakresu fotografii, jak i życia prywatnego.

Nasze spotkanie miało znaczący wpływ na rozwijanie umiejętności fotograficznych, jednak równie ważne było jego znaczenie jako narzędzia integracji różnych pokoleń. Poprzez wspólne doświadczenia stworzyliśmy przyjazne środowisko, sprzyjające wzajemnej wymianie spostrzeżeń, historii życiowych i nauce. To nie tylko lekcja fotografii, ale także podróż w świat wzajemnego szacunku i zrozumienia, tworząca trwałe więzi pomiędzy młodymi adeptami fotografii a doświadczonymi seniorami.

Efektem naszego spotkania będzie wystawa fotograficzna w auli Starostwa Powiatowego w Legionowie.

Skip to content