Warsztaty dietetyczne w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Uczniowie klasy 5 tgtp uczestniczyli w warsztatach dietetycznych w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Zapoznali się z metodyką planowania diet klinicznych, uczestniczyli w szkoleniu z programu dietetycznego Aliant oraz oceniali sposób żywienia.

Przypominamy, że Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie objęła patronat nad naszą Szkoła.

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zapewnia rzetelne przygotowanie zawodowe oraz możliwość zdobycia szerokiej i interdyscyplinarnej wiedzy. Głównym celem koncepcji kształcenia na wszystkich realizowanych w Uczelni kierunkach jest osiągniecie przez absolwenta zakładanych efektów w sposób umożliwiający dysponowanie odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi dostosowanymi do aktualnych wymogów rynku pracy. Oferta Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia to atrakcyjne kierunki studiów, które prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kandydaci na studia dokonują wyboru pomiędzy studiami licencjackimi, inżynierskimi i magisterskimi. Uczelnia proponuje także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych.

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie serdecznie zaprasza na:

Studia inżynierskie: Chemia Kosmetyczna, Chemia Żywności [ ścieżka kształcenia: jakość i bezpieczeństwo żywności], Chemia Ogólna, Inżynieria ochrony zdrowia i promocja [ścieżki kształcenia: bezpieczeństwo produktu kosmetycznego, bezpieczeństwo żywności],

Studia licencjackie: Pielęgniarstwo, Kosmetologia, Dietetyka [ścieżki kształcenia: dietetyka stosowana, dietetyka kliniczna],

Studia magisterskie: Kosmetologia [ścieżki kształcenia: kosmetologia bioestetyczna, kosmetologia kliniczna, podologia], Technologia kosmetyku, Dietetyka

Skip to content