Uroczystość wręczenie dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów

Serdeczne gratulacje dla Jarka Oleniuka ucznia klasy 5 tip, który został Stypendystą Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce w roku szkolnym 2022/2023.

26 października 2023 r. w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie miało miejsce uroczyste wręczeniu dyplomów uczniom, którym przyznano Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Dyplomów uczniom, którzy wykazali się imponującymi osiągnięciami w nauce, wręczali Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz oraz Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki Sławomir Adamiec.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi szkoły ponadpodstawowej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.

Skip to content