Terminy egzaminów poprawkowych

24 sierpnia 2020

godzina 9.00

1. urządzenia techniki komputerowej

2. obsługa informatyczna w turystyce

3. projektowanie aplikacji Internetowych

4. sieci komputerowe

5. administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

6. diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej

7. informatyka

godzina 11.00

1. język polski

2. wiedza o społeczeństwie

25 sierpnia 2020

godzina 9.00

1. matematyka

2. biologia

Skip to content