Terminy Egzaminów Poprawkowych

Terminy Egzaminów Poprawkowych w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie:

Język polski

25.08.2021   godz. 11.00

Filozofia

25.08.2021   godz.  9.00

Historia

25.08.2021   godz.  9.00

Matematyka

26.08.2021   godz.  11.00

Informatyka

26.08.2021   godz. 9.00

Administracja bazami danych

26.08.2021   godz. 9.00

Systemy operacyjne

26.08.2021   godz. 9.00

Urządzenia techniki komputerowej

26.08.2021   godz. 9.00

Projektowanie aplikacji internetowych

25.08.2021   godz. 9.00

Język niemiecki

23.08.2021   godz. 10.00

Język angielski

23.08.2021   godz. 10.00

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

23.08.2021   godz. 9.00

Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej

23.08.2021   godz. 9.00

Organizacja produkcji gastronomicznej

23.08.2021   godz. 8.00

Skip to content