#Szkoła Pamięta

Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w akcji ” Szkoła Pamięta” organizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności szczególnie związanych z historią lokalną. 27 października 2022 r. klasa 4tip odwiedziła legionowski cmentarz. Uporządkowaliśmy groby i zapaliliśmy znicze. Towarzyszył nam dr Artur Bojarski z Muzeum Historycznego w Legionowie i opowiadał ciekawe historie o naszych bohaterach spoczywających na lokalnym cmentarzu. W dużym skupieniu wysłuchaliśmy historii żołnierzy Armii Krajowej zamordowanych przez władze komunistyczne już po zakończeniu wojny. Zatrzymaliśmy się na chwilę zadumy przy grobie p. Bronisławy Romanowskiej Mazur, bohaterki czasów wojny, a po jej zakończeniu nauczycielki języka polskiego, autorki książek, poetki, Honorowym Obywatelu Miasta Legionowa. Uprzątnęliśmy mogiłę p. Wandy Tomczyńskiej w szczególny sposób związanej z historią naszej szkoły. W czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1942 organizowała i prowadziła komplety tajnego nauczania w Legionowie min. w szkole handlowej.

Pamiętajmy, aby w nadchodzących dniach odwiedzić nie tylko legionowski cmentarz i zapalić znicz w Kwaterze wojennej, ale również przy pomniku Polski Walczącej – symbolu walki o wolność, suwerenność i demokrację.

#szkolapamieta

Skip to content