,,Szkoła pamięta”

W tym roku w związku z przypadającą 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego odwiedziliśmy groby bohaterów tych wydarzeń. Na terenie Kwatery wojennej, znajdują się mogiły żołnierzy Wojska Polskiego poległych i zmarłych na skutek odniesionych ran w wojnie obronnej w 1939 roku oraz żołnierzy Armii Krajowej z okresu 1942–1945. Do kwatery przeniesiono również szczątki ofiar zebrane z wielu mogił na terenie Legionowa i okolic, zamordowanych przez okupanta niemieckiego. W dużym skupieniu wysłuchaliśmy historii żołnierzy Armii Krajowej zamordowanych przez władze komunistyczne już po zakończeniu wojny. Na chwilę zadumy zatrzymaliśmy się przy grobie młodego powstańca, krewnego jednej z naszych uczennic. Zapaliliśmy znicze będące symbolem pamięci o bohaterach naszej wolności i ważnych wydarzeniach historii Małej Ojczyzny.

Skip to content