REKRUTACJA 2020/2021

Szanowni Państwo,  

zgodnie z §1 pkt 2 Rozporządzenia MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 657),   postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych będzie przeprowadzone w nowych terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.

Terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do wybranych szkół zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie: men.gov.pl i edukacja.warszawa.pl

Planujemy nabór na rok szkolny 2020/2021 do klas technikum kształcącego w zawodach:

–  technik obsługi turystycznej (przedmiot realizowany na  poziomie rozszerzonym: język angielski),

–  technik żywienia i usług gastronomicznych (przedmiot realizowany na  poziomie rozszerzonym: język angielski),

– technik informatyk (przedmiot realizowany na  poziomie rozszerzonym: matematyka),

– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (przedmiot realizowany na  poziomie rozszerzonym: matematyka)

oraz do klas wielozawodowych Szkoły Branżowej I stopnia.

Liczebność oddziałów: 32 osoby.

Chcielibyśmy przybliżyć Państwu ogólne zasady związane z naborem do szkół  ponadpodstawowych.

Publikacja oferty edukacyjnej szkół prezentowana jest w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem: https://warszawa.edu.com.pl.

Uczniowie klas ósmych  zakładają konta w systemie korzystając z zakładki „Zgłoś kandydaturę”.

Kandydaci wypełniają wniosek w systemie, wybierają szkoły a w nich dowolną liczbę oddziałów.

Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Skip to content