Pomagać jest słodko – kawiarenka szkolna

W dniach 23-24 marca Samorząd Uczniowski uruchomił w naszej szkole stanowisko z pysznymi ciastami przygotowanymi przez uczniów z poszczególnych klas. Dochód z kawiarenki szkolnej został przeznaczony na wsparcie seniorów z lokalnego środowiska, w ramach współpracy z fundacją Bone Fide – W Dobrej Wierze oraz na karmę dla zwierząt z Żytomierza.

Serdecznie dziękujemy osobom, które włączyły się w akcję.

Dziękujemy osobom, które dostarczyły ciasta, zajmowały się obsługą stoiska oraz wszystkim, którzy wsparli akcje kupując w szkolnej kawiarence.

Uczniowie przygotowali pyszne ciasta, a kupującym dopisał apetyt na pomaganie

Skip to content