Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w Szczecinie

Uczennice klasy 4 TGT Aleksandra Kozak i Patrycja Pokorska reprezentowały Szkołę w Eliminacjach Centralnych XXVIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu w Szczecinie.

W ramach Olimpiady uczestnicy rozwiązywali test wielokrotnego wyboru oraz kilka zadań praktycznych.

Uczestnicy wysłuchali również wykładów:

– Pani prof. Danuty Góreckiej z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pt. „Kasze – dobre kiedyś, dobre dziś”,

– Pani dr Agnieszki Matuszewskiej z Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Piękno przyrody i obfitość stołu w życiu i prozie L. M. Montgomery”.

Poza wykładami uczestnicy mieli możliwość wziąć udział w wycieczce „Szczecin – floating garden” oraz w warsztatach pt. „Pasty, kolory, kształty”.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych problematyką potrzeb pokarmowych człowieka i sposobów ich prawidłowego zaspakajania, wartości odżywczej i prozdrowotnej żywności, gastronomii i kelnerstwa oraz roli żywienia w zapobieganiu chorobom dietozależnym, a także tworzenie dla zdolnej młodzieży możliwości ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy.

Skip to content