Olimpiada Wiedzy o Żywieniu

Magda Stawska i Aleksandra Świętlicka z 4 klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych reprezentowały szkołę w okręgowym etapie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu. Etap okręgowy odbył się w Zespole Szkół Gastronomicznych im. E. Pijanowskiego w Warszawie. W roku szkolnym 2022/2023 tematyką wiodąca olimpiady jest są: Ryby i owoce morza – przetwórstwo i zastosowanie w żywieniu. Etap okręgowy polegał na rozwiązaniu zadań testowych dotyczących tematyki wiodącej, żywienia człowieka, chemii, biologii i technologii gastronomicznej oraz rozwiązanie zadania praktycznego z planowania żywienia.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu jest ściśle powiązana z interdyscyplinarną dziedziną wiedzy jaką jest „nauka o żywieniu”, zajmującą się współzależnością między pożywieniem człowieka a jego zdrowiem i życiem. Olimpiada jest jednym z ważniejszych przedsięwzięć edukacyjnych, których celem jest inwestowanie w zdrowie społeczeństwa. Głównym zadaniem Olimpiady Wiedzy o Żywieniu jest upowszechnianie szeroko rozumianej wiedzy o żywieniu i żywności, a także rozwijanie zainteresowań uczniów powyższą tematyką

Po rozwiązaniu testu, Magda i Ola uzyskały wysoką liczbę punktów w okręgu. Zajęły miejsca w pierwszej dziesiątce. Czekamy na wyniki zadania praktycznego.

Kolejnym etapem olimpiady jest finał, który odbędzie się w marcu, w Szczecinie.

Skip to content