Olimpiada Wiedzy o Przedsiębiorczości

01.12.2022 odbył się etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Przedsiębiorczości. Szkołę reprezentowali uczniowie klas 2 tgt, 2 tie, 3 tgt.

Olimpiada Przedsiębiorczości to nowoczesny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Organizowana jest od 2005 r. i ma status jednej z największych olimpiad dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Olimpiada ta jest wspólną inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.

Czekamy na wyniki !

Skip to content