ODNAWIALNA ENERGIA – KONFERENCJA DLA MŁODZIEŻY

Stowarzyszenie „ Nowa Generacja Patriotyzmu” zorganizowało 11 września 2023 r. III konferencję merytoryczną, skierowaną do młodzieży. Konferencja odbyła się pod hasłem „Energia odnawialna w samorządzie. Budowanie zrównoważonej przyszłości” i miała miejsce w KEZO – Centrum Badań Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie.

W spotkaniu uczestniczyli znakomici prelegenci oraz duża grupa młodzieży, w tym uczniowie naszej szkoły z klas 5 tiep i 3 tiep.

Uczestnicy wysłuchali bardzo interesujących prelekcji: założyciela KEZO prof. dr hab. Jana Kicińskiego „Konwersja Energii i Źródła odnawialne”, płk dr hab. inż. Mieczysława Strusia – o podstawach samowystarczalności energetycznej Polski, dr inż. Stefana Traczyka – o ukrytym w wodzie potencjale energetycznym, wicestarosty powiatu legionowskiego Konrada Michalskiego – jak na poziomie samorządu dbać o naturę i promować OZE, dr Tomasz Niedziółki – o badaniach przeprowadzonych w Legionowie, pozwalających ustalić jak skutecznie przeprowadzić akceptowany społecznie model dekarbonizacji, dr inż. Weroniki Radziszewskiej – o projektach badawczych podejmowanych przez Centrum Badawcze PAN.

Po krótkiej przerwie odbył się panel dyskusyjny dotyczący spojrzenia młodego pokolenia na wyzwania transformacji energetycznej oraz kosztów unijnej polityki dla Polski.

Konferencja o odnawialnych źródłach energii odbyła się dzięki środkom z rządowego Funduszu Młodzieżowego, który służy do wspierania organizacji pozarządowych, kierujących swoją ofertę do młodych obywateli.

Konferencja była dla młodych ludzi wspaniałą okazją do poszerzenia swoich wiadomości dotyczących energii odnawialnej, sytuacji i działań związanych z jej wykorzystaniem w naszym kraju i rejonie oraz uzmysłowienia sobie konieczności zwiększenia wysiłków na rzecz walki ze zmianami klimatu.

Skip to content